Louisalei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Hoboken
Straat Louisalei

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Geasfalteerde beboomde (platanen) straat, in 1890 aangelegd tussen Kioskplaats en spoorweg, in verlengde van Antwerpsesteenweg; bebouwd met rijkere rijhuizen en alleenstaande landhuizen van twee tot drie bouwlagen uit einde 19de eeuw en voornamelijk uit het eerste en tweede kwart van de 20ste eeuw, onder meer nummers 43, 47 (zie postkaart 1919), 49 (idem), 44 tot 48 (819) en 54 (naar ontwerp van M. Phillipart van 1907) met kleurige bakstenen gevels soms gemarkeerd door erker of balkon; nummers 45 en 51 met neoclassicistische bepleisterde en beschilderde lijstgevels met erker en bekronende balustrade (nummer 45) of markant rondboogvenster (nummer 51 naar ontwerp van C. Van Ryckeghem van 1914); nummer 40 uit het tweede kwart van de 20ste eeuw gesigneerd K. Van Looy; alleenstaande nummer 62 met cottage-elementen en art-decogetinte nummer 78, beide naar ontwerp van 1922.

  • Gemeente-archief Hoboken, Foto-archief.
  • Gemeente-archief Hoboken, 24, Bouwen, nrs. 668, 1448, 1884.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoboken

Hoboken (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Louisalei 54, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Louisalei 56, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Louisalei 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eengezinswoning

Louisalei 78, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis

Louisalei 50, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis Gravenhof

Louisalei 7, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.