Pretoriastraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Pretoriastraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geopend in 1894; in 1909 verbreed tot 18 meter gezien de verkeersfunctie. Grensstraat van residentiële woonwijk, met eenzijdige zuidwestelijke bebouwing, tot 1910 deels ingenomen door de velodroom die hier twee uitgangen had.

Noordoost-zijde met industrieterrein van voormalige gasfabriek, opgericht vanaf 1881; de oude installaties werden vrijwel volledig gesloopt, door de invoering van aardgas; de technische diensten van de gasmaatschappij zijn nog steeds hier gevestigd; voorts, hoogspanningscentrale.

Aanpalende autobusgarage van de LIJN ter hoogte van het vroegere station van de buurtspoorweg met afsluiting naar ontwerp van Leon Stynen.

Rijhuizen in eclectische stijl, eind 19de en begin 20e eeuw; de nummers 4-10 van 1897 naar ontwerp van J. Kockerols, respectievelijk met neo-Vlaamserenaissance- en neoclassicistische stijlkenmerken; de nummers 20-24, groepsbebouwing met werkhuis, 1902, naar ontwerp van F.H. Cox; tussen Generaal Capiaumont- en Uitbreidingstraat, verschillende huizen circa 1925, onder meer met art-deco-inslag.

  • Lijsten opgemaakt door Sint-Lukasarchief, Brussel.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Eclectische meergezinswoning

Pretoriastraat 60, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectische meergezinswoning met magazijn

Pretoriastraat 58, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble in art-decostijl van de Berchems Bouwhandel

Pretoriastraat 78-80, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble in cottagestijl van de Berchemse Bouwhandel

Pretoriastraat 50-56, Velodroomstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gevarieerde huizenrij

Pretoriastraat 4-10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Groepsbebouwing in art-nouveaustijl

Pretoriastraat 64-70, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Pretoriastraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch ensemble van de Berchemse Bouwhandel

Pretoriastraat 94-98, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische huizenrij

Pretoriastraat 12-18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Reeksbouw Berchemse Bouwhandel

Pretoriastraat 82-92, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stadswoningen met paardenstal

Pretoriastraat 20-24, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.