Refugiehuis abdij van Nazareth

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Blokstraat
Locatie Blokstraat 7, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Refugiehuis abdij van Nazareth

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Refugiehuis abdij van Nazareth: oude delen
gelegen te Blokstraat 7 (Lier)

Deze bescherming is geldig sinds 07-09-1979.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Refugiehuis abdij van Nazareth en kazernegebouwen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

De "Refugie van Nazareth" was tijdelijk in gebruik door de Academie voor Schone Kunsten. Gebouwd midden 16de eeuw (vermoedelijk in 1543 en bestaande uit onder meer kapel, refter, keuken en op de verdieping een slaapzaal) onder abdis Josina van de Putte, als toevluchtsoord voor de zusters bernardijnen van de abdij van Nazareth, laatstgenoemde gelegen op "Kloosterheide" over de Kleine Nete, ten noordoosten van de stadskern. In de loop van de 16de eeuw vergroot door aankopen. Abdij afgebrand in 1579. Na een tijdelijk verblijf in andere steden huisden de zusters van 1583 tot 1616 in het refugium. In de 17de-, 18de eeuw verhuurd aan particulieren.

Koetshuis aangebouwd onder abdis Egenia van der Nath (1725-1767). In de 18de eeuw tweemaal beschadigd namelijk in 1785 bij opeising als militair hospitaal en in 1789 tijdens de Brabantse Omwenteling. Verkocht als nationaal goed in 1798; in 1847 ingericht als zijdefabriek en magazijn voor wijnen en likeuren "Ricard Jeune en Cie". In 1858 aangekocht door de stad en gebruikt als kazerne. In deze periode: bouw hoekpand Blokstraat-Wijngaardstraat. Stadsmagazijn van 1949 tot 1974. Restauratie naar ontwerp van H. Mertens in 1986.

Oorspronkelijk breedhuis van bak- en zandsteen, met lijstgevel van negen traveeën en twee bouwlagen, op gecementeerde plint, onder zadeldak (nok evenwijdig aan straat, Vlaamse pannen, bij de restauratie vervangen door golfplaten); sierankers. In de 19de eeuw verhoogd tot drie bouwlagen en volledig aangepast. Steekboogvormige benedenvensters en rechthoekige bovenvensters, alle voorzien van arduinen lekdrempels. Kwartholle dagkanten op de begane grond. Voorts eenvoudige rechthoekige deuren met steekboogvormig bovenlicht, in vlakke hardstenen omlijsting. Uiterst links bewaarde tudorboogpoort onder zandstenen geprofileerde druiplijst met gestrekte uiteinden, kwarthol geprofileerde dagkanten en zandstenen negblokken. Doorgang met zoldering in vorm van troggewelfjes. Achtergevel met gelijkaardig uitzicht, doch met meer bewaarde sporen van de traditionele bak- en zandsteenstijl, onder meer speklagen, steigergaten tussen tweede en derde bouwlaag, voormalige vensteromlijstingen.

Ter hoogte van de zesde travee: octogonale traptoren van drie geledingen in traditionele stijl onder gerestaureerde peervormige spits (leien). Markerende zandstenen waterlijsten, speklagen, hoekblokken en steigergaten; rechthoekige venstertjes met zandstenen onderdorpel, onder geprofileerde vooruitspringende waterlijst; kwarthol geprofileerde dagkanten.

Haaks op de straatvleugel: constructie van twee bouwlagen onder afgewolfd dak (Vlaamse pannen) met rondboogvormige of rechthoekige muuropeningen; aflijnende houten kroonlijst.

Links hiervan: breedhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw van negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (zwarte en rode Vlaamse pannen). Bepleisterde lijstgevel (heden sterk afbladderend) met begane grond gemarkeerd door gecementeerde rondbogen op sobere pilasters, eertijds met arduinen dekplaat (meestal verdwenen). Voorts rondboogvormige muuropeningen met arduinen lekdrempels en eenvoudige houten kroonlijst.

  • Openbare Werken Lier, Stadsgebouwen.
  • CEULEMANS L., COENEN L. e.a. 1986: 750 jaar abdij van Nazareth, Tentoonstellingskatalogus Liers Genootschap voor Geschiedenis, Lier, 14, 18, 52-53, 173.
  • LENS A. en MORTELMANS J. 1980: Gids voor oud Lier, Antwerpen, 75-76.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Aanvullende informatie

Het gebouw dat haaks op de straat staa werd afgebroken en vervangen door nieuwbouw met sociale wooneenheden.

  • Informatie verkregen van IOED IGEMO, maart 2018.

Auteur niet publiek (26-08-2014 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Blokstraat

Blokstraat (Lier)

maakt deel uit van Refugiehuis abdij van Nazareth en kazernegebouwen

Blokstraat 1-7, Huibrechtstraat (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.