Turnhoutsebaan (Borgerhout)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Borgerhout
Straat Turnhoutsebaan_BO

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Deel van de oude Ayendijk, de oudste bebouwde kern en tot midden 19de eeuw de enige aanzienlijke straat van Borgerhout. Eertijds zogenaamd "Borgerhout in de beenhouwers"; aan de "steenweg" bevonden zich vele beenhouwerijen en afspanningen. Aanleg van de huidige Turnhoutsebaan (kasseien en riolering) in de jaren 1850-1853, omstreeks dezelfde tijd werden vele woningen gebouwd of verbouwd (van punt- tot lijstgevel).

Thans zeer drukke verkeersader (invalsweg van Antwerpen) die het oudste deel van de gemeente van oost naar west doorkruist.

Bebouwing: veelal recente hoge bouw, onder meer schoolgebouwen van het Sint-Agnesinstituut. Enkele resten van de neoclassicistische woonhuizen uit tweede helft 19de eeuw (onder meer nummers 34, 48 tot 62, 90, 92 en 94), waarvan enkele mogelijk met oudere kern (zie nokrichting nummers 44, 48, 62, 94 en 150).

Verder enkele panden in neorenaissancestijl, meergezinswoningen uit tweede kwart 20ste eeuw en recente hoge bouw. Benedenverdiepingen meestal met winkelfunctie, enkele bewaarde neoclassicistische winkelpuien uit tweede helft 19de of begin 20ste eeuw: nummers 48, 74 en 169. Nummer 32 met hardstenen cafépui.

Nummer 46: hoekpand in art deco naar ontwerp van Willie Pijl (inscriptie op plint) verborgen achter reclameborden.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Borgerhout

Borgerhout (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Turnhoutsebaan_BO 94, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Cinema Roma

Prins Leopoldstraat 5, Turnhoutsebaan_BO 286, Appelstraat 14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectische winkel

Turnhoutsebaan_BO 40, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Flatgebouw

Turnhoutsebaan_BO 80, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Carnotstraat 150-154, Van Geertstraat 1, Turnhoutsebaan_BO 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gemeentehuis van Borgerhout

Turnhoutsebaan_BO 110, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekhuis

Turnhoutsebaan_BO 48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistisch appartementsgebouw

Turnhoutsebaan_BO 12-14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neorenaissance burgerhuis

Turnhoutsebaan_BO 25, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Vredegerecht van Borgerhout

Turnhoutsebaan_BO 92, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.