Turnhoutsebaan (Deurne)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat Turnhoutsebaan_DE

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Deurne (Antwerpen) (inventarisatie: 01-06-2015 - 30-04-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Drukke verkeersader in Deurne-Noord van Cogelsplein in het westen tot August Van de Wielelei in het oosten. Deel van oude verbindingsbaan Antwerpen-Turnhout, aansluitend bij gelijknamige baan in Borgerhout.

De verlenging van Deurnebrug (Cogelsplein) tot Schotensesteenweg, gelegen op een verhevenheid van 5 à 6 meter evenwijdig met het Schijn, werd in 1562-63 geplaveid op verzoek van de "oosterlingen" ter bevordering van de handel op Duitsland en Italië. Het stuk op Ruggeveld -huidige August Van de Wielelei- werd pas in 1751 verhard nadat het tracé, voorheen via Ertbruggelaan, meer naar het zuiden was verlegd. Van goten en stoepen is slechts sprake in 1867, na de cholera-epidemies.

Belangrijk 16de-eeuws handelscentrum met diverse brouwerijen, teloor gegaan ingevolge exploitatie-overeenkomsten met de stad. Heropleving in de tweede helft van de 19de eeuw met onder meer enkele brouwerijen en verschillende slachterijen, overeenkomstig de vleeshouwerstraditie van Borgerhout, en pleisterplaats voor verenigingsleven; nabij Cogelsplein, inplanting van arbeiderscité, zie Koraalplaats.

Tussen Cogelsplein en Leeuwlantstraat: winkelstraat met verspringende rooilijn; heterogene lintbebouwing, gemiddeld twee tot drie bouwlagen, vanaf tweede helft 19de eeuw; nummers 61-63-65 van één bouwlaag met aangepaste voorgevel.

Van Leeuwlantstraat tot August Van de Wielelei: zuidzijde ingenomen door domein Rivierenhof, noordzijde met eengezinswoningen en flatgebouwen met voortuintje, tot vier bouwlagen, veelal uit tweede kwart 20ste eeuw. Interessante woningen in art deco zijn 277 (gesigneerd J. Marstboom), 279, 303 (1926, ontworpen door G. Janssen), 323 (1938, ontworpen door R. Bossaerts), 331 (1935, ontworpen door K. Van Looy), 345 (1937, ontworpen door J. Ottelohe) met kenmerkende in- en uitsprongen, rondingen, gecombineerd materiaalgebruik en gekleurd glas in lood; 359-361 (1938, ontworpen door A. Coppens) is een symmetrisch uitgewerkt flatgebouw in dezelfde stijl; 353 neigt naar nieuwe zakelijkheid. De villa's nummers 311, 313, laatst genoemde gedateerd 1939 naar ontwerp van de Gentse architect Ch. Hoge, en 317 refererend naar Engelse cottage.

  • Gemeente-archief Deurne, Bouwarchieven, dossier 1926/309 (nr. 303), 6049 (nr. 313), 4998 (nr. 323), 1984 (nr. 331), 4065 (nr. 345), 4846 (nr. 361).

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Deurne

Deurne (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Turnhoutsebaan_DE 257, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art deco

Turnhoutsebaan_DE 259, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Turnhoutsebaan_DE 281, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in de stijl van de Amsterdamse School

Turnhoutsebaan_DE 325, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neotraditionele stijl

Turnhoutsebaan_DE 327, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Café Den Witten Hert

Turnhoutsebaan_DE 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Driegevelvilla in cottagestijl

Turnhoutsebaan_DE 311, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Driegevelvilla in cottagestijl

Turnhoutsebaan_DE 273, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Driegevelvilla in cottagestijl

Turnhoutsebaan_DE 305, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Driegevelvilla in regionalistische stijl

Turnhoutsebaan_DE 315, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Turnhoutsebaan_DE 275, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Grote burgerwoning in art deco

Turnhoutsebaan_DE 279, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis

Turnhoutsebaan_DE 16, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekhuis met Onze-Lieve-Vrouwebeeld in nis

Turnhoutsebaan_DE 152, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekhuis met winkelpui en Mariabeeld

Turnhoutsebaan_DE 55, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art deco

Turnhoutsebaan_DE 269, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art deco

Turnhoutsebaan_DE 331, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistisch burgerhuis

Turnhoutsebaan_DE 345, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistische driegevelvilla

Turnhoutsebaan_DE 323, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistische meergezinswoning

Turnhoutsebaan_DE 357, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistische meergezinswoning

Turnhoutsebaan_DE 271, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistische woning Maree-Feijen

Turnhoutsebaan_DE 353, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Provinciale landbouw- en huishoudschool

Turnhoutsebaan_DE 250, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Residence Ter Rivieren

Turnhoutsebaan_DE 359, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Rivierenhof

Turnhoutsebaan_DE 232, 238, 242-250, Hooftvunderlei 160, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee art-decoburgerhuizen

Turnhoutsebaan_DE 307-309, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Villa Cimarosa

Turnhoutsebaan_DE 313, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Villa in art-decostijl

Turnhoutsebaan_DE 303, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Villa in de stijl van de Amsterdamse School

Turnhoutsebaan_DE 317, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkel

Turnhoutsebaan_DE 12-14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis

Turnhoutsebaan_DE 73, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Termonia-Vissers

Turnhoutsebaan_DE 277, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.