Uitbreidingstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Uitbreidingstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Uitbreidingstraat is een lange straat, die parallel loopt met de singel (ten noorden) en op die manier de Grotesteenweg met de Plantin en Moretuslei verbindt, waar het laatste stukje de Vlijtstraat heet. De straat vormt een ringstraat, die het oude Berchem afsluit van de latere uitbreidingen. De vroegere naam was de Vestingstraat, verwijzend naar de Brialmonvesten waarop de straat na hun afbraak werd aangelegd. De huidige naam dateert van 1920.

De straat heeft een heel heterogeen straatbeeld, waarin enkele grootschalige bedrijfsgebouwen afgewisseld worden met onbebouwde percelen. Er zijn flarden van de oorspronkelijke, in serie gebouwde arbeidershuizen van circa 1900 bewaard; de nummers 416 tot 430 zijn hiervan een gaaf bewaard voorbeeld.

Ter hoogte van het station van Berchem is een opmerkelijke eenheidsbebouwing bewaard, die aansluit bij de achterliggende wijk Zurenborg. We zien een bebouwing van een vijftigtal rijwoningen in het bouwblok Uitbreiding-Leemputstraat, van twee bouwlagen en twee traveeën met bepleisterde of bakstenen lijstgevels. De Naamlooze Bouwmaatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier, de bouwmaatschappij die in 1886 was opgericht om Zurenborg te verkavelen en te ontwikkelen tot woonwijk voor de gegoede burgerij, realiseerde deze woningen. Architect Ernest Dieltiëns werd in 1890-1891 aangezocht het ontwerp te tekenen. Overeenkomstig de wens van de maatschappij om Zurenborg tot een mooie, stijlvolle wijk te ontwikkelen, werd ook voor dit type woning gekozen voor een fraaie architectuur: de woningen zijn uitgevoerd in één grote eenheidsbebouwing, in een strakke neoclassicistische stijl.

Het gedeelte tussen de Cogels-Osylei en de Pretoriastraat vormt de oostelijke grens van het stadsgezicht dat het Berchemse deel van Zurenborg omvat. Deze wijk wordt getypeerd door eind-19de- en begin-20ste-eeuwse burgerhuizen in alle stijlen die in die tijd populair waren bij de goed geplaatste burgerij. De woningen in dit deel van de Uitbreidingstraat sluiten aan bij dit type, hoewel in vergelijking met de straten in het hart van de wijk het straatbeeld gevarieerder is. Niet enkel vinden we er hoogbouw uit het interbellum terug tussen de burgerhuizen van voor de Eerste Wereldoorlog, ook zijn er talrijke percelen waar nieuwbouw is gerealiseerd.

Opmerkelijk zijn de percelen op de hoek met de Cogels-Osylei, waar aannemer Jansen-Van der Veeken rond 1910 een hele reeks burgerhuizen bouwde, voorzien van stallingen en remises uitkomend in de Uitbreidingstraat. Een deel van zijn realisaties werd vervangen door nieuwbouw.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Uitbreidingstraat 566, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Uitbreidingstraat 562-564, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Uitbreidingstraat 556, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Café Den Hertog

Uitbreidingstraat 512, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Uitbreidingstraat 538, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch ensemble

Uitbreidingstraat 520, 524-526, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch opbrengsteigendom

Uitbreidingstraat 570, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectische meergezinswoning

Uitbreidingstraat 552, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectische meergezinswoning

Uitbreidingstraat 554, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectische meergezinswoning

Uitbreidingstraat 568, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing in art nouveau

Meibloemstraat 26-30, Uitbreidingstraat 330-332, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing Uitbreidingstraat en Leemputstraat

Leemputstraat 23-73, Leemputstraat 44-50, Uitbreidingstraat 472-508 (Antwerpen)

omvat Hoofdhuis Veritas

Uitbreidingstraat 392, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Koninklijk Atheneum van Berchem

Uitbreidingstraat 246, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Uitbreidingstraat 560, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Paardenstallen en remise

Uitbreidingstraat 540, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee neoclassicistische burgerhuizen

Uitbreidingstraat 548-550, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.