Parochieschool Heilig Hart

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Boomlaarstraat
Locatie Boomlaarstraat 72, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochieschool Heilig Hart

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige parochieschool van het Heilig Hart, heden Chirolokalen. Twee aaneengesloten langsvleugels van respectievelijk elf en zes traveeën en één tot twee bouwlagen onder zadeldaken (nok loodrecht op straat, mechanische pannen), waarvoor bouwaanvraag van 1903 naar ontwerp van E. Careels.

Bakstenen lijstgevels op arduinen plint; rechthoekige muuropeningen onder ijzeren I-balk met rozetbouten en lateiconsooltjes. Aan straatzijde: puntgevel met imitatiemuurbanden; centrale nis met beeld van Onze-Lieve-Vrouw; flankerende composietzuiltjes en bekronend gebogen fronton; sokkel met medaillon "Wees gegroet Maria".

  • Openbare Werken Lier, Bouwingen, 1904.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boomlaarstraat

Boomlaarstraat (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.