Boomsesteenweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Wilrijk
Straat Boomsesteenweg_WI

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het octrooi voor de aanleg van de Boomsesteenweg dateert van 22/9/1763 en in 1870 was het bouwlijnenplan klaar. In de 20ste eeuw uitgegroeid tot aan drukke baan met sterke aantrekkingskracht voor de industrie. Viaduct ter hoogte van Wilrijk-centrum ingehuldigd op 5/10/1970.

  • VAN PASSEN R., Geschiedenis van Wilrijk, Wilrijk, 1982, p. 429-431, 780.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wilrijk

Wilrijk (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Boomsesteenweg_AN 429-433, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gemeentelijke meisjesschool en kindertuin

Boomsesteenweg_WI 387, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hof Ter Beke

Terbekehofdreef 13, Boomsesteenweg_WI 906, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Huis Valaarhof

Boomsesteenweg_WI 94, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Nijverheidsgebouwen

Boomsesteenweg_WI 957, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Oude parochiekerk Sint-Jan Maria Vianney

Boomsesteenweg_WI 333, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Rijwoningen ontworpen door G. Traets

Boomsesteenweg_WI 600-602, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.