De Pretstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat De Pretstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen in het noorden van Antwerpen tussen Ellermanstraat en Sint-Jansplein. Naamgeving op 22 maart 1869 naar het bekende Antwerpse koopliedengeslacht De Pret. Straat aan weerszij beplant met platanen; vermenging van woon- en handelsfunctie. Enkelhuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw van gemiddeld drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; bepleisterde, gecementeerde en voornamelijk kleurige bakstenen lijstgevels met horizontaliserende lijsten en centrale balkons, een homogeen geheel vormend voor de nummers 13 tot 25; nummer 39 met fraaie mozaïekpanelen rond de bovenvensters. Grote pakhuizen zie nabijheid van "Station-Dokken" (goederennatie) aan de Noorderplaats. Weinig vernieuwingen.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Magazijn Ernest

De Pretstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Rijstpellerij Albert Elsen

De Pretstraat 3, 3B, 5, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.