Du Chastellei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Merksem
Straat Du Chastellei

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Bredabaan en Kroonplein, in 1913 genoemd naar een adellijke familie. Bebouwing grotendeels opklimmend tot het eerste kwart van de 20ste eeuw en het interbellum. Art-decogetinte nummer 13 gesigneerd H.A. Wittocx, nummer 17 R. Maes, nr. 2 met art-nouveaukenmerken en nummer 6 met opschrift "Anno 1912".

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Merksem

Merksem (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art deco

Du Chastellei 51, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art deco

Du Chastellei 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sint-Lutgardisschool

Du Chastellei 48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee meergezinswoningen

Du Chastellei 92-94, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.