Weeshuis Schole van dheer Muys

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Bril
Locatie Bril 6, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Weeshuis Schole van dheer Muys

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Weeshuis Schole van dheer Muys

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Historiek

Voormalige "Schole van dheer Muys", weeshuis voor jonge meisjes, ook de Marollen genaamd; gesticht in 1686 door de heer Muys, pastoor van het gasthuis. In 1830: uitbreiding door samensmelting met het Maagdenhuis aan de Mosdijk. In 1855 verhuis naar de oude infirmerie van het begijnhof. School in oktober 1857 ingenomen door het Sint-Jacobsgodshuis. Naderhand ingericht als beschermde werkplaats en ontmoetingscentrum "Liers ontmoetingscentrum Den Bril" (circa 1980). Gerestaureerd najaar 1987. Restauratie achtergevel najaar 1988.

Beschrijving

L-vormige constructie, met aan straatzijde twee aaneengesloten breedhuizen van respectievelijk tien en drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen en leien), uit het vierde kwart van de 17de eeuw. Bepleisterde en okerkleurig beschilderde lijstgevels op gepikte plint. Links breedhuis met grotendeels blinde gevel; aangepaste rechthoekige vensters op arduinen lekdrempels; sporadisch bewaard kwartholbeloop. Rondboogpoort in beschilderde zandstenen omlijsting met imposten en sluitsteen onder druiplijst. Vierde travee uitlopend op barok dakvenster: korfboogluik in zandstenen omlijsting met imposten en sluitsteen onder tweeledige top, respectievelijk bestaande uit voluutvormige vleugelstukken en gebogen fronton met topstuk. Voorts (achtste en tiende travee) getrapte dakvensters met korfboogluiken voorzien van diamantkopsluitsteen en -imposten.

Achtergevel uitziend op gebetonneerde binnenplaats: 19de-eeuwse lijstgevel met rechthoekige vensters op arduinen lekdrempels; licht getoogde poort in omlijsting met oren, uitgevoerd in gesinterde baksteen; bekronende ovale gevelsteen. Deur met sierlijke roedeverdeling. Haakse 19de-eeuwse vleugel met gelijkaardig uitzicht, gedateerd 1840.

Hoger breedhuis rechts met steile dakhelling, twee bewaarde kruiskozijnen en een kloosterkozijn op de bovenverdieping. Getrapt dakvenster (2 treden en overhoeks topstuk); rechthoekig luik met vernieuwd kwartholbeloop. Kroonlijst op daklijstbalkjes. Verankerde, doch manke rechter zijtrapgevel (7 treden en topstuk). Zijtuitgevel links met muurvlechtingen. Aan binnenplaatszijde: rechthoekige muuropeningen, soms met afgeschuind of kwartholbeloop. Aanbouwsel onder lessenaarsdak; sporen van zandstenen dorpels.

Binnen bleven diverse gedenkstenen bewaard, verwijzend naar weldoeners van het gesticht.

  • LENS A. en MORTELMANS J., Gids voor oud Lier, Antwerpen, 1980, p. 232-233.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bril

Bril (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.