erfgoedobject

Huis De Spaanse Poort

bouwkundig element
ID: 10255   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10255

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "De Spaanse Poort", gewezen stadseigendom. In de Spaanse tijd gebruikt door de bezettingstroepen, vandaar de benaming. Naderhand verschillende bestemmingen: in 1839 gebruikt voor veekeuring, in 1841 paardestal, "doodshuys" en ontleedkamer. Later ingericht als brandweerkazerne en stadsmagazijn. Circa 1950 verkocht aan particulieren. Nadien leegstaand en sterk vervallen.

Breedhuis van samen vier traveeën en twee bouwlagen onder deels verdwenen zadeldak (Vlaamse pannen), in kern waarschijnlijk opklimmend tot de 17de eeuw. Rechts bepleisterde en beschilderde 19de-eeuwse lijstgevel, geritmeerd door lisenen. Eenvoudige rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels. Gelede architraaf en houten kroonlijst op klossen. Links aansluitende poorttravee op gepikte plint, grotendeels vervallen tot puin (nummer 10). Sporen van zandstenen negblokken en steigergaten. Rechthoekige poort met houten latei. Zichtbaar gebint met koningstijl.

Uiterst links: straatkapel met getorste zuiltjes en gebogen kroonlijst, waarin gepolychromeerd houten beeld van de "Immaculata Conceptio", vermoedelijk uit de 18de eeuw. Momenteel in het stadsarchief voor restauratie. Opschrift: "Maria/ Toevlucht der Christenen/ Bid voor ons". Eronder stond eertijds een stadspomp (heden naast zijgevel nummer 19).

Inmiddels gesloopt.

  • CHARLE A. en CEULEMANS L., Volksdevotie te Lier, Lier, 1981, p. 82.
  • LENS A. en MORTELMANS J., Gids voor oud Lier, Antwerpen, 1980, p. 233.

Bron     : Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1990


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Stadspomp

  • Is deel van
    Bril

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis De Spaanse Poort [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10255 (Geraadpleegd op 29-11-2020)