Berlaarsesteenweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Berlaarsesteenweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Belangrijke uitvalsweg in het verlengde van de Berlarij, aangelegd in 1831. Tot aan de Heilige Familiekerk: rechte geasfalteerde baan met aaneengesloten lintbebouwing, voornamelijk lijstgevels uit de tweede helft van de 19de eeuw en de 20ste eeuw, waaronder ook wederopbouwarchitectuur (onder meer nummers 14-16, waarvoor bouwaanvraag van 1915 naar ontwerp van J.B. Van Bouchout). Nummers 61-81: middelgrote burgerwoningen uit het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw; twee tot drie bouwlagen en onregelmatige travee-indeling. Bakstenen lijstgevels gemarkeerd door licht gebogen, rechthoekige of trapezoïdale erkers. Lichte art-deco-inslag, doorgaans beperkt tot geometrische motieven.

Voorbij de kerk: betonbaan door landbouwgebied; weg iets hoger gelegen dan de omringende gronden. Ter hoogte van de huidige Kapelstraat bevond zich eertijds de afspanning Sint-Gummarus, sedert 1955 overgebracht naar het openluchtmuseum van Bokrijk. Omgeving voornamelijk bestaande uit afgepaalde en omgrachte weiden, sporadisch onderbroken voor tuinbouw en voornamelijk recente villa's.

  • Openbare Werken Lier, Bouwingen, 1916, eerste halfjaar.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lier

Lier (Lier)

omvat Dorpswoning

Berlaarsesteenweg 260, Lier (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen

Berlaarsesteenweg 44-50, Lier (Antwerpen)

omvat Hertog Janshoeve of Hoeve Ter Haegen

Berlaarsesteenweg 119, Lier (Antwerpen)

omvat Hoekpand in nieuwe zakelijkheid

Berlaarsesteenweg 83, Lier (Antwerpen)

omvat Hoeve Mostaardpothoeve

Berlaarsesteenweg 216, Lier (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Heilige Familie

Berlaarsesteenweg 85, Lier (Antwerpen)

omvat Sint-Gummarusschool

Berlaarsesteenweg 15, Lier (Antwerpen)

omvat Steegbeluik

Berlaarsesteenweg 25-35, Lier (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen

Berlaarsesteenweg 78-80, Lier (Antwerpen)

omvat Winkel en burgerhuis

Berlaarsesteenweg 18-20, Lier (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.