Stadswoning met lijstgevel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Bril
Locatie Bril 29, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning met lijstgevel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Geheel van straatgevels en aansluitende bedaking

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Bakstenen lijstgevel gemarkeerd door Mozarabisch getinte decoratie, van rode, zwarte en gele baksteen, in de boogvelden der rechthoekige muuropeningen. Centraal dakvenster onder gebogen arduinen kroonlijst met voluutvormige uiteinden en bekronend topstuk. Paneel met tegelversiering eronder. Voorts houten kroonlijst op modillons.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bril

Bril (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.