Florent Van Cauwenberghstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Florent Van Cauwenberghstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte weg van de Grote Markt naar de voormalige Mechelse binnenpoort (hoek Kolveniersvest), afgebroken circa 1763.

Straatwanden bepaald door een gevarieerde bebouwing van doorsnee-architectuur, voornamelijk lijstgevels uit eind 18de, 19de en 20ste eeuw. Enkele gevels verbergen nog oudere kernen, herkenbaar door dakhelling, nokrichting of verankering (onder meer nummers 27, 30-34). Straatbeeld op sommige plaatsen verbroken door eenvoudige nieuwe bouw.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lier

Lier (Lier)

omvat Burgerhuis Den Grooten Kreft

Florent Van Cauwenberghstraat 35, Lier (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neorococostijl

Florent Van Cauwenberghstraat 43-45, Lier (Antwerpen)

omvat Drie stadswoningen

Florent Van Cauwenberghstraat 37-41, Lier (Antwerpen)

omvat Herberg In den Boerendans

Florent Van Cauwenberghstraat 22, Lier (Antwerpen)

omvat Huizen Keysershoff, Sint-Joseph en Climmende Koey

Florent Van Cauwenberghstraat 1-5, Lier (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning van L. Van Boeckel

Florent Van Cauwenberghstraat 26 (zonder nummer), Lier (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Florent Van Cauwenberghstraat 28, Lier (Antwerpen)

omvat Omheiningsmuur met gevelnis

Florent Van Cauwenberghstraat zonder nummer, Lier (Antwerpen)

omvat Stadspeypelinckhuys

Florent Van Cauwenberghstraat 14, Lier (Antwerpen)

omvat Stadswoning Clyn Berrie

Florent Van Cauwenberghstraat 15, Lier (Antwerpen)

omvat Stadswoning De Comeet

Florent Van Cauwenberghstraat 16-18, Lier (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.