Frederik Peltzerstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Frederik Peltzerstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk zogenaamd "Nieuwland", later "Lispernieuwland", als verlengde van de Lisperstraat. In 1948 zogenaamd "Frederik Peltzerstraat" naar de voormalige bewoner van pand nummer 75, in 1943 door de Duitsers gefusilleerd.

Huidige nummers 38-72: voormalige stadserven, in de Spaanse periode en in de 18de eeuw ingenomen door soldatenbarakken. Circa 1850: verkaveld en bebouwd. Einde van de straat, iets voorbij de Spuilei, tot in 1913 ingenomen door twee octrooihuisjes, na het slopen van de oude Lisperbuitenpoort in 1861.

Heden brede gekasseide straat, een verbinding tussen Lisperstraat en Lispersteenweg. Straatwanden gekarakteriseerd door een heterogene bebouwing met lichte schaalverschillen. Panden vooraan links in de straat: eertijds behorend aan de kartuizers; nummers 1-11: heden gemoderniseerde panden met zichtbare oude kernen, zie achtergevels met lange muurankers en steile bedaking. Nummer 1 met links korfboogdoorgang naar de Kavesweg, eertijds leidend naar de kartuizerkerk (zie ook Kartuizersvest nummers 113-115).

Aantal bepleisterde lijstgevels uit de tweede helft van de 19de eeuw, soms gedecapeerd of gecementeerd: meestal twee à drie traveeën en twee tot drie bouwlagen onder zadeldaken (onder meer nummers 33, 46, 52-54, 56-68). Rechthoekige muuropeningen, al dan niet met afgeronde bovenhoeken (derde kwart 19de eeuw). Nummers 67-69: iets meer uitgewerkt in de vensteromlijstingen.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lier

Lier (Lier)

omvat Burgerhuis

Frederik Peltzerstraat 40, Lier (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Frederik Peltzerstraat 42, Lier (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Frederik Peltzerstraat 56, Lier (Antwerpen)

omvat Gasfabriek

Frederik Peltzerstraat 70, Lier (Antwerpen)

omvat Groepsbebouwing

Frederik Peltzerstraat 71-77, Lier (Antwerpen)

omvat Groepsbebouwing stadswoningen

Frederik Peltzerstraat 28-36, Lier (Antwerpen)

omvat Herenhuis De Liers

Frederik Peltzerstraat 25-27, Lier (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische stadswoning

Frederik Peltzerstraat 4, Lier (Antwerpen)

omvat Pottenbakkerij Sinte Joris

Frederik Peltzerstraat 14-16, Lier (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Frederik Peltzerstraat 18, Lier (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Frederik Peltzerstraat 72, Lier (Antwerpen)

omvat Stadswoning Melckaker

Frederik Peltzerstraat 2, Lier (Antwerpen)

omvat Stadswoningen

Frederik Peltzerstraat 47-49, Lier (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen

Frederik Peltzerstraat 17-19, Lier (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.