erfgoedobject

Mosdijk

bouwkundig geheel
ID
102671
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/102671

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Mosdijk
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Gelegen op de rechteroever van de Nete tussen de Aragon- en de Predikherenbrug. Ter hoogte van het huidige nummer 16 ontsprong de Vredebergvliet uit de Nete. Ze liep onder nummer 16 en vervolgens via een grote bocht achter de huizen van de Mosdijk naar de Vismarkt en zo terug in de Nete; volledig overwelfd circa 1845. Verspringende rooilijn tussen nummer 16 en 17. Nete-zijde afgeboord door bakstenen kaaimuur met arduinen dekplaat. Van de oorspronkelijke bebouwing resten nog enkele panden (nummers 3, 12-14) naast sobere 19de- en 20ste-eeuwse gevelarchitectuur (nummer 10) of -aanpassingen (nummer 4), vaak met oudere kern (onder meer nummer 2). De waterkant doet zich vandaag voor als een versteende oever met kademuur en recente aanplanting van een bomenrij.


Bron     : Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Neoclasssicistische stadswoning

 • Omvat
  Refugie Sint-Merten tot Loven

 • Omvat
  Refugiehuis Sint-Bernardus

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning in traditionele stijl

 • Omvat
  Weeshuis Maegdenhuys

 • Is deel van
  Lier


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mosdijk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/102671 (Geraadpleegd op )