Mosdijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Mosdijk
Locatie Mosdijk (Lier)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
  • Omzetten van geografische fiches (01-10-2018 - 31-12-2018).

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Mosdijk

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen op de rechteroever van de Nete tussen de Aragon- en de Predikherenbrug. Ter hoogte van het huidige nummer 16 ontsprong de Vredebergvliet uit de Nete. Ze liep onder nummer 16 en vervolgens via een grote bocht achter de huizen van de Mosdijk naar de Vismarkt en zo terug in de Nete; volledig overwelfd circa 1845. Verspringende rooilijn tussen nummer 16 en 17. Nete-zijde afgeboord door bakstenen kaaimuur met arduinen dekplaat. Van de oorspronkelijke bebouwing resten nog enkele panden (nummers 3, 12-14) naast sobere 19de- en 20ste-eeuwse gevelarchitectuur (nummer 10) of -aanpassingen (nummer 4), vaak met oudere kern (onder meer nummer 2). De waterkant doet zich vandaag voor als een versteende oever met kademuur en recente aanplanting van een bomenrij.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lier

Lier (Lier)

omvat Burgerhuis

Mosdijk 4, Lier (Antwerpen)

omvat Neoclasssicistische stadswoning

Mosdijk 9, Lier (Antwerpen)

omvat Refugie Sint-Merten tot Loven

Mosdijk 12, Lier (Antwerpen)

omvat Refugiehuis Sint-Bernardus

Mosdijk 17, 18, Lier (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Mosdijk 15, Lier (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Mosdijk 16, Lier (Antwerpen)

omvat Stadswoning in traditionele stijl

Mosdijk 3, Lier (Antwerpen)

omvat Weeshuis Maegdenhuys

Mosdijk 5, Lier (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.