Huizen Keysershoff, Sint-Joseph en Climmende Koey

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Florent Van Cauwenberghstraat
Locatie Florent Van Cauwenberghstraat 1-5, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Ad hoc-beschermingen 2017 (beschermingen: 01-01-2017 - 31-12-2017).
 • Ad hoc-beschermingen 2018 (beschermingen: 01-01-2018 - 31-12-2018).
 • Ad hoc-beschermingen 2019 (beschermingen: 01-01-2019 - 31-12-2019).
 • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
 • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huizen Keysershoff, Sint-Joseph en Climmende Koey

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Postkantoor met smeedijzeren poort

Deze bescherming is geldig sinds 08-05-1992.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-05-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiepostkantoren
Stijlneogotiek
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags wederopbouw

Beschrijving

Op dit perceel stonden oorspronkelijk drie panden: "Keysershoff", "Sint-Joseph" en "Climmende Koey". Het eerste werd ook "Het Hof van Colibrant" genoemd, naar de toenmalige eigenaars en opgetrokken circa 1400. Het was een vroeg voorbeeld van een burgerlijk stenen gebouw in Lier, oorspronkelijk reikend tot aan de stadsvest. Volgens oude foto's van circa 1900 bestond het uit een diephuis met puntgevel van vier traveeën onder een steil zadeldak, met spitsboogvelden boven de rechthoekige muuropeningen (bewaard in huidige gevelopstand). De panden werden bij Koninklijk Besluit van 20 september 1900 onteigend voor de bouw van een P.T.T.-kantoor, en nadien grotendeels gesloopt en vervangen door een neogotisch gebouw met integratie van elementen van het vroegere "hof" en verwijzingen naar de Brabantse hooggotiek (bouwaanvraag van 1903 naar plannen van ingenieur Alfons Van Houcke, en ingehuldigd in 1904). Dit posthotel werd sterk beschadigd in 1914 en tien jaar later heropgebouwd (met woning) naar plannen van hoofdbouwmeester M. Delacroix van het ministerie der posterijen (gedateerd 17 oktober 1923) met behoud van het vooroorlogse uitzicht. 8 mei 1982 werd het bij Ministerieel Besluit beschermd als monument en midden jaren 1980 volgde een grondige restauratie.

Vroeg 20ste-eeuwse en tijdens het interbellum heropgebouwde neogotische reconstructie van een laat 14de-eeuws gebouw. Het bestaat uit een combinatie van een diep- en een breedhuis van twee bouwlagen (drie bouwlagen bij de twee meest rechtse traveeën) onder zadeldaken (leien) met links een puntgevel van vier traveeën (met bewaarde 14de-eeuwse penanten op eerste en tweede bouwlaag) en rechts een lijstgevel van zes traveeën (en twee dakkapellen). Het parement bestaat uit witsteen op een afgeschuinde zandstenen plint. De gevel wordt opengewerkt met kruisvensters in spitsboognissen onder een druiplijst, met een driepasmotief in de boogvelden. De zesde travee bevat een rechthoekige deur in een spitsboognis met een posthoorn in het boogveld. Uiterst rechts bevindt zich een tweede rechthoekige deur in een spitsboogomlijsting met een druiplijst en een boogveld met een wapenschild en het opschrift "Anno 1903". De puntgevel heeft een vijflobbig oculus in de top en een bekronende leeuw. Verder wordt de gevel gekenmerkt door decoratieve gevelankers en smeedijzeren tralies voor de vensters van de begane grond. Het schrijnwerk bestaat uit geschilderde houten kruisvensters met een kleine roedeverdeling.

 • Stadsarchief Lier Bouwingen 1903; doos 561 dossier 1923/088 en doos 564 dossier 1924/094.
 • CLOQUET L. s.d.: Maisons anciennes de Belgique, Gent, 59.
 • S.N. 1903: L'Ancien hôtel Colibrant à Lierre, Bulletin des métiers d'art, II, 289-293.
 • S.N. 1904-1905: Le nouvel hôtel des postes de Lierre, Bulletin des métiers d'art, IV, 173-177.
 • LEURS S. 1935: Ars Belgica III, Lier-Antwerpen, 22.
 • STOCKMANS J.B. 1904 : Het geslacht Colibrant en zijn Steen te Lier, Lier.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde & Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Florent Van Cauwenberghstraat

Florent Van Cauwenberghstraat (Lier)

maakt deel uit van Grote Markt en omgeving

Eikelstraat, Felix Timmermansplein, Florent Van Cauwenberghstraat, Grote Markt, Koning-Albertstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.