Botermarkt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Botermarkt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen geheten "Plaats voor 't Schepenhuis", in 16de en 17de eeuw "Paradeplaats", en sinds begin 19de eeuw Botermarkt. De westzijde wordt volledig gevormd door de voorgevel van het stadhuis opgetrokken in renaissance en gotische stijl. De noordzijde werd in 1899 geopend bij de aanleg van de Borluutstraat. De oostzijde vertoont nog enkele oude kernen waaronder het nummer 2 dat aansluit bij het zogenaamde Sint-Jorishof op de hoek met de Hoogpoort; door sloping van de Regnesse straat voor de aanleg van het Sint-Baafsplein circa 1900 verdween de overige oude bebouwing van de Botermarkt, gekenmerkt door ruime burgerhuizen met lijstgevels in Lodewijk XVI-stijl uit tweede helft 18de eeuw: met uitzondering van nummers 3 en 4 moesten zij plaats ruimen voor een gebogen gevelwand met woningen in eclectische stijl aansluitend bij de Koninklijke Nederlandse Schouwburg op het Sint-Baafsplein; langs de zuidzijde ziet men uit op het Belfort, de Lakenhal en voormalige Stadsgevangenis die eveneens omstreeks 1900 werden ontmanteld.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Gent - middeleeuwse stadskern

Gent (Gent)

omvat Belfort

Botermarkt 17, 18, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Botermarkt 9, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Botermarkt 10, Gent (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Botermarkt 11, 12, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Eclectisch ensemble van drie burgerhuizen

Botermarkt 6-8, 7, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Gildelokaal van de kruisboogschutters Sint-Jorishof

Botermarkt 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Herberg De Turk

Botermarkt 3, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Lakenhal

Botermarkt 17, 18, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadhuis Gent

Botermarkt 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadsgevangenis

Botermarkt 17, 18, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Botermarkt 4, 5, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.