Geldmunt (middeleeuwse stadskern)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Geldmunt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Geldmunt vormt de westelijke grenslijn van de wijk Patershol; zij ligt in het verlengde van de Lange Steenstraat en leidt naar het Gravensteen waar zij uitmondt op het Sint-Veerleplein. Haar benaming ontleent de straat aan het Muntgebouw van de Graven van Vlaanderen dat in de straat gelegen was, palend aan de noordoostzijde van het Gravensteen en recht tegenover de kapel van Sint-Elooi, patroon van de gilde der smeden. Vroeger werd de Geldmunt gedwarst door de Plotters- of Leertouwersgracht. Het vrij heterogeen straatbeeld wordt overwegend bepaald door enkele typische trapgevels in traditionele stijl uit 17de eeuw en verscheidene fraaie, burger- en herenwoningen, uit 18de eeuw.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Patershol

Ballenstraat, Corduwaniersstraat, Drongenhof, Geldmunt, Haringsteeg, Hertogstraat, Kaatsspelplein, Kalversteeg,...

omvat Burgerhuis

Geldmunt 4, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Geldmunt 60, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Geldmunt 54, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Geldmunt 38-40, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Geldmunt 36, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Geldmunt 34, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Geldmunt 30, 30A, 32, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Geldmunt 28, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Geldmunt 6, 6A-C, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Geldmunt 16, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis in traditionele stijl

Geldmunt 18, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis met achterhuis

Geldmunt 14, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Geldmunt 24, Haringsteeg 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Geldmunt 42-44, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Zeugsteeg 24-32, Geldmunt 48, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis De Lelie

Geldmunt 20, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis Spijkeboort

Geldmunt 22, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Geldmunt 26, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Geldmunt 56, Gent (Oost-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Geldmunt (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)

Geldmunt (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.