Graslei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Graslei

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de rechteroever van de Leie tussen de Grasbrug en de Sint-Michielsbrug, en evenals de andere Leie-oever voorheen genaamd Koornlei en Tussenbruggen; stedelijke nederzetting aldaar ontstaan in de 10de eeuw, in de onmiddellijke nabijheid van het Castrum en de Groentenmarkt. Vertoont sinds de 11de eeuw een groeiende handelsactiviteit en werd de eigenlijke haven van Gent. Aan weerszijden van de Leie, in de onmiddellijke nabijheid van de middeleeuwse haven, kwamen de Sint-Michiels- en de Sint-Niklaaskerk tot stand, Sint-Nicolaas zijnde de schutspatroon van schippers en graanhandelaars. Met de Koornmarkt vormden de Gras- en Koornlei het centrale punt van de Vlaamse graanhandel. Een groot deel van de huidige bebouwing herinnert den ook sterk aan de verschillende havenactiviteiten die hier vroeger plaats vonden en weerspiegelen de bloei van de Gentse ambachten en neringen, wat voornamelijk te danken was aan het stapelrecht op het graan dat de Gentenaars verworven hadden.

Natuurstenen kaaimuren, afgezet met gietijzeren, met leeuwenkoppen versierde balustrades. Vijf cilindervormige gietijzeren meerpalen met gietijzeren muts, waarop wapenschild met gekroonde klimmende leeuw, tussen datum 18-62. Met het oog op de wereldtentoonstelling te Gent in 1913 werden de historische gevels op de Graslei grondig gerestaureerd of gereconstrueerd in eerste kwart 20ste eeuw; daarbij werd voornamelijk gesteund op de sporen van de oorspronkelijke gevels die onder de 19de-eeuwse bepleistering terug gevonden werden en/of op afbeeldingen die de vroegere toestand van de gevel weergaven, ofwel werden de gevels heropgebouwd in de gangbare stijl van vroeger; zo zijn nummer 6 en nummer 7 met zekerheid aan te wijzen als volledig gefantaseerde reconstructies. Meestal werd bij de restauratie gebruik gemaakt van nieuw bouwmateriaal en werden voornamelijk de onderdelen van Ledesteen vervangen door Franse kalkzandsteen.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Omgeving Graslei en Korenlei

Drabstraat, Graslei, Hazewindstraatje, Hof van Fiennes, Hooiaard, Jan Breydelstraat, Korenlei, Korenmarkt,...

omvat 't Middelhuus en De Witte Leeuw

Graslei 6, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Achterhuisje van De Wapens van Zeeland

Graslei 9, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De Beerie

Graslei 5, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Cooremetershuys

Graslei 12, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Gildehuis Den Enghel

Graslei 8, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Gildehuis der Vrije Schippers

Graslei 14, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis het Maagdeken

Graslei 7, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Graslei 1, 2, 2A, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Graslei 4, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Korenmetershuis

Graslei 9, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Postgebouw

Graslei 15, Korenmarkt 16, 16A, Pakhuisstraat 1, 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Romaans stapelhuis Spijker

Graslei 10, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Graslei 3, 3A-B, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Tolhuisje

Graslei 11, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.