Groentenmarkt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Groentenmarkt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vierkantig pleintje, beplant met kastanjebomen, waaruit verschillende straten lopen naar de voornaamste plaatsen der stad: namelijk de Vrijdagmarkt, het stadhuis, de Koornmarkt, de Hooiaard en het Sint-Veerleplein met het Gravensteen. De markt was achtereenvolgens veemarkt, vismarkt en sedert 18de eeuw groentenmarkt. In de vorige eeuwen vervulde de markt een belangrijke functie als executieplaats: misdadigers werden gestraft op de pijnbank - waarvan de haken en balksleutels bewaard zijn - achter het "Galgenhuyseken" of aan de "pilaeren" die tot 1782 op de vier hoeken stonden. In 1812 werd een arduinen pomp in het midden van het plein opgericht.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Gent - middeleeuwse stadskern

Gent (Gent)

omvat Burgerhuis

Groentenmarkt 12, 13, Schuddevisstraatje 3-5, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Groentenmarkt 15, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Groentenmarkt 19, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De grote steur

Groentenmarkt 17, 18, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis met klokgevel

Groentenmarkt 10, 11, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Classicistisch burgerhuis

Groentenmarkt 4, Pensmarkt 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Empirepomp

Groentenmarkt zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Gildehuis der Visverkopers

Groentenmarkt 14, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Groot Vleeshuis en Galgenhuisje

Groentenmarkt zonder nummer, 5-7, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Groentenmarkt 9, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Groentenmarkt 20, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis A la demie Lune

Groentenmarkt 3, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee stadswoningen

Groentenmarkt 1, 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.