Hooiaard

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Hooiaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van oudsher zeer belangrijke straat, gelegen in het hart van het handelscentrum, tussen Koornmarkt en Graslei. Zoals talrijke straten in de Kuip ontleent ze haar naam aan de vroegere functie: namelijk de plaats bij het water (= aard) waar het hooi aangebracht en verkocht werd.

De zuidkant, waar vroeger drie oude huizen stonden, die samen met de Groentenmarkt toebehoorden aan de Sint-Pietersabdij, werden recent vervangen door nieuwbouw in een harde neotraditionele stijl waarvan het algemene volume en de schaal enigszins onaangepast is.

De overzijde behoudt een overwegend 18de-eeuwse architectuur, aangepast in de 19de eeuw en vaak storend verbouwd in de 20ste eeuw met moderne winkelpuien.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Gent - middeleeuwse stadskern

Gent (Gent)

omvat Burgerhuis

Hooiaard 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Hooiaard 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Hooiaard 3, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Hooiaard 4, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Hooiaard 5, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Hooiaard 6, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.