Jodenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gentbrugge
Straat Jodenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huidige straatje tussen Gouvernementstraat en François Laurentplein is een deel van het vroegere zogenaamde "Borresteghe" naar de Borreput bij de Kalandenberg, nog behouden in de huidige Borreputsteeg. Het straatbeeld wordt overwegend bepaald door zijgevels en tuinen van het gebouwencomplex van het zogenaamd "Gouvernementshotel" en van hek hoekhuis met de Gouvernementstraat.

Sinds de jaren 1930 domineert een bakstenen appartementsgebouw van architect Th. Desmet het enige resterende, zeer smal 19de-eeuws huisje.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Gent - middeleeuwse stadskern

Gent (Gent)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Neoclassicistisch hoekhuis

Jodenstraat 2A-C, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Provinciehuis

Gouvernementstraat 1, Jodenstraat 1, Henegouwenstraat 48, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Jodenstraat 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.