Kleine Vismarkt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kleine Vismarkt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Middeleeuws straatje dat het Sint-Veerleplein en de Vleeshuisbrug verbindt. Het oorspronkelijke straattracé bleef behouden en is bebouwd met burgerwoningen uit de 17de en de 18de eeuw, waarbij voornamelijk het Gildehuis van de Wijnschroeders (1755) te vermelden valt. Haar huidige benaming kreeg de straat in 1690 toen de visverkopers de Oude Vismarkt (thans Groentenmarkt) verlieten en zich vestigden in een hoek van het Sint-Veerleplein.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Gent - middeleeuwse stadskern

Gent (Gent)

omvat Burgerhuis 't Gauden Hant

Kleine Vismarkt 8, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis 't Groen Cruys

Kleine Vismarkt 6, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Gildehuis Wijnschroedershuis

Kleine Vismarkt 2-4, Kraanlei 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Kleine Vismarkt 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Kleine Vismarkt 3, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen met winkelpuien

Kleine Vismarkt 5-9, 9A, 11, Sint-Veerleplein 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.