Korenmarkt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Korenmarkt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vanouds het commercieel en economisch centrum van de stad, waar sinds de 14de eeuw op vrijdag het koren verhandeld werd en waar thans beursmensen elkaar nog treffen. Voorheen genaamd "Koornaard". Trechtervormig plein vertrekkend van de Korte Munt en vroeger afgesloten door het Sterrestraatje dat bij de aanleg van de Sint-Michielshelling in het eerste kwart van de 20ste eeuw verdween. Straatbeeld gedomineerd door de westgevel van Sint-Niklaaskerk met aan de overzijde de monumentale voorgevel met klokkentoren van het Postgebouw. Voorts aan beide zijden bebouwd met woningen van ongeveer dezelfde schaal doch van verschillend geveltype variërend tussen de 13de en 20ste eeuw. Plaats van huidige Postgebouw van einde 15de eeuw af ingenomen door stadsgevangenis of het Chastelet; werd in 1716 gesloopt om plaats te maken voor het Pakhuis, een stijlvol gebouw in Lodewijk-XIV-stijl opgetrokken in 1719 naar ontwerp van de befaamde Gentse architect Bernard de Wilde. Voor het Pakhuis werd in 1839 de waag geïnstalleerd hetgeen verscheidene herbergen in de onmiddellijke omgeving deed ontstaan. Tevens was de Koornmarkt toen een belangrijke vertrek- en aankomstplaats der diligences. Sinds 1874 werd de Koornmarkt de verzamelplaats van de Gentse stadstrams en thans nog steeds belangrijk verkeersknooppunt. Het Pakhuis werd in 1887 gesloopt met de bedoeling op dezelfde plaats een stadsschouwburg op te trekken die tenslotte op het huidige Sint-Baafsplein tot stand kwam. Na sloping van een reeks woningen op Graslei en Koornmarkt tot de Windassteeg kwam uiteindelijk het Postgebouw klaar in 1903.

  • D'EXSTEYL R. 1968: Graan- en steekspelen. De Koornmarkt te Gent. Toerisme in Oost-Vlaanderen, Gent, 126-128

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Gent - middeleeuwse stadskern

Gent (Gent)

omvat Borluutsteen

Korenmarkt 7, 8, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Korenmarkt 36, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Korenmarkt 11, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Korenmarkt 12, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Korenmarkt 32, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De Beerie

Korenmarkt 9, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De Maecht van Ghent

Korenmarkt 5, 6, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De Wapens van Zeeland

Korenmarkt 20, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis Het Meuleken

Korenmarkt 23, 31, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis in neorococostijl

Korenmarkt 10, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen

Korenmarkt 33-35, 34, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Grootwarenhuis in traditionele stijl

Korenmarkt 1, 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Korenmarkt 14, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Korenmarkt 37, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis Den Oude Sack

Korenmarkt 4, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hotel d'Allemagne of Deutscher Gasthof

Korenmarkt 17, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Niklaas

Korenmarkt zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Postgebouw

Graslei 15, Korenmarkt 16, 16A, Pakhuisstraat 1, 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Rij burgerhuizen

Kortemunt 7, Korenmarkt 1, 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning De Cleppe

Korenmarkt 22, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen De drie Posthoorns of de oude Diligentie en Het Damberd

Korenmarkt 18, 19, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.