Plotersgracht

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Plotersgracht

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straatnaam ontleend aan de sinds 1872 gedempte Plotters- of Leertouwersgracht waarmee de straat ongeveer parallel loopt en die wijst op de aanwezigheid van de leerbewerkers in dit gebied (van 10de eeuw af tot 18de eeuw). Eeuwenoud straatbeeld gevormd door overwegend 17de-eeuwse trapgevels en grote burgerhuizen uit de 18de eeuw. Het begin van de straat (bij de Hertogstraat en Zeugsteeg) werd sterk gewijzigd en vertoont een ruimer karakter uit de 19de eeuw.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Patershol

Ballenstraat, Corduwaniersstraat, Drongenhof, Geldmunt, Haringsteeg, Hertogstraat, Kaatsspelplein, Kalversteeg,...

omvat Beluik met poortgebouw

Plotersgracht 27-35, 35B, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Plotersgracht 14, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis gedateerd 1627

Plotersgracht 23, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis met trapgevel

Plotersgracht 12, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis met trapgevel

Plotersgracht zonder nummer, 37, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis met trapgevel

Plotersgracht 39-41, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Classicistisch burgerhuis

Plotersgracht 21, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Classicistisch burgerhuis

Plotersgracht 16, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Classicistisch herenhuis

Plotersgracht 11, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Classicistisch hoekhuis

Rodekoningstraat 9-13, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Plotersgracht 24, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Plotersgracht 13-17, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Vrouwebroersstraat 2-4, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis met trapgevel

Plotersgracht 30, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis met tuitgevel

Plotersgracht 26, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Plotersgracht 18-22, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Plotersgracht 25, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Plotersgracht 10, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Plotersgracht 2-4, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Vrouwebroersstraat 2-4, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee stadswoningen

Plotersgracht 6-8, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.