Sint-Baafsplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sint-Baafsplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Ruim rechthoekige plein gelegen tussen de westgevel van de gotische Sint-Baafskathedraal (ten oosten) en het Belfort met de Lakenhal (ten westen). Ontstaan in 1897, als onderdeel van de transformatiewerken aan de voet van het Belfort, door het verdwijnen van de Regnessestraat en de Sint-Jansstraat respectievelijk leidend van het Belfort naar de Nederpolder en naar de huidige Sint-Baafskathedraal. Het slopen van deze straten maakte deel uit van het project van burgemeester baron E. Braun tot vrijmaking van een gedeelte van de oude binnenstad waardoor het vermaarde zicht met de drie beroemde torens van Gent ontstond. In 1899 werd op de plaats van de Regnessestraat de Koninklijke Nederlandse Schouwburg opgericht, voorts wordt de noordzijde van het huidige plein ingenomen door een reeks kleurige burgerwoningen in eclectische stijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. De overzijde (zuidzijde) die de bewaard gebleven straatkant is van de verdwenen Sint-Jansstraat, is bebouwd met ruime 18de-eeuwse heren- en burgerwoningen waaronder voornamelijk het zogenaamde Hotel Hamelinck opvalt. Voorts komen daartussen sterk gewijzigde 18de- en 19de-eeuwse gevels voor waarachter zeer waarschijnlijk nog oude kernen schuilgaan. Recht tegenover de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, midden op het Sint-Baafsplein, bevindt zich een rechthoekige grasperk met een gedenkteken gewijd aan Jan Frans Willems (1798-1846), gebeeldhouwd door Isidoor De Rudder en ingehuldigd in 1899: granieten voetstuk met in reliëf een borstbeeld van J.F. Willems, voorstellingen van zijn voornaamste werken en vermelding van zijn medewerkers. Op het voetstuk prijkt een groep van wit marmer, als zinnebeeld van het ontwakend Vlaanderen: een jongeling die de Vlaamse genius symboliseert, wekt een maagd die Vlaanderen voorstelt.

  • CHABOT G., Gentse standbeelden. J.F. Willems gedenkteken. Toerisme in Oost-Vlaanderen., Gent, 1960, p. 136-137.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Gent - middeleeuwse stadskern

Gent (Gent)

omvat Burgerhuis

Sint-Baafsplein 3-9, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Sint-Baafsplein 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Sint-Baafsplein 15, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Sint-Baafsplein 19, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Sint-Baafsplein 11, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Sint-Baafsplein 23, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis ontworpen door Urbain Crommen

Sint-Baafsplein 21, Gent (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoekhuis ontworpen door J. Gys

Sint-Baafsplein 25, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hotel Haemelinck

Sint-Baafsplein 10, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Koninklijke Nederlandse Schouwburg

Sint-Baafsplein 17, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Sint-Baafskathedraal

Sint-Baafsplein 1A, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.