Sint-Michielsplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sint-Michielsplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Plein gelegen voor de westgevel van de gotische Sint-Michielskerk en gedomineerd door haar monumentale toren. Voorheen Sint-Michielskerkhof, afgeschaft door Keizer Jozef II in 1785. Thans als plein bijna onherkenbaar door de toenemende verkeersstroom komende van over de Sint-Michielsbrug naar de Poel en de Hoogstraat; de ene helft doet den ook dienst als rijweg, de andere helft als parking. Hoek met Onderbergen werd oorspronkelijk ingenomen door het "Hof van Ravenstein", waarvan slechts gedeelten resten (zie Onderbergen nummer 2); de meeste gebouwen van dit complex werden in 1842 gesloopt en vervangen door een typisch midden 19de-eeuwse bepleisterde gevelwand. Tussen nummer 6 en nummer 9 is een gat ontstaan in de gevelwand door sloping van enkele woningen aldaar; thans wordt deze open ruimte gebruikt als parkeerplaats. Tegenover de westgevel van de Sint-Michielskerk wordt het plein afgesloten door een pittoreske gevelwand bestaande uit enkelhuizen met lijstgevels met neoclassicistische, art nouveau of neotraditionele inslag. Tegenover de zuidgevel van de Sint-Michielskerk; nummer 16, bak- en natuurstenen hoekpand met eclectische inslag, gedateerd 1924; door zijn buitensporige verhoudingen schaalverstorend ten opzichte van de omgeving. Nummer 17-20: gereconstrueerde gevels aansluitend bij Sint-Michielshelling en opgetrokken in het eerste kwart van de 20ste eeuw, na de aanleg van de nieuwe Sint-Michielsbrug.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Linters, Adriaan & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Gent - middeleeuwse stadskern

Gent (Gent)

omvat Breedhuis

Sint-Michielsplein 9, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Sint-Michielsplein 21, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Sint-Michielsplein 12, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Sint-Michielsplein 13, Gent (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat De Lintworm en Krocht

Sint-Michielsplein 21, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Sint-Michielsplein 2, 3, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Sint-Michielsplein 10, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Oud huis Katrien

Sint-Michielsplein 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Michiels

Sint-Michielsplein zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Sint-Michielsplein 14, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Vier burgerhuizen

Sint-Michielsplein 4-6, 5-7, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.