Veldstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Veldstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eén der oudst bekende straten van de stad, van de Koornmarkt naar "'t Veld" en de Kouter, van oudsher door talrijke steegjes verbonden met de Predikherenlei, onder meer Nodenaysteeg, Boeksteeg, Okkernootsteeg (het vroegere Ridderstraatje werd in het vierde kwart van de 19de eeuw verbreed tot Hoornstraat) en de Korte Meer, onder meer Heilig Sacramentstraat, Bonte-Leeuwstraat, Conduitsteeg.

Van de oorspronkelijke oude bebouwing onder meer vermeld romaans steen, zogenaamd "Huis met twee torens" en talrijke trapgevels blijft heden zeer weinig bewaard (nummers 61-63).

Belangrijke straat in de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw met enkele grote hotels die in de geschiedenis een rol zullen spelen als verblijfplaats van aanzienlijke figuren zoals Lodewijk XVIII (in "Hotel d'Hane-Steenhuyse"), Wellington (in "Hotel Clemmen") de Amerikaanse delegatie met de ondertekening van het "Verdrag van Gent" (in "Hotel Schamp").

Einde 19de eeuw werd de rechter straatzijde van de Koornmarkt af verbreed en enkele typerende huizen opgetrokken: nummer 2-4 in neogotische stijl; nummer 10-32 winkelcomplex in neoclassicistische stijl. Omstreeks die tijd krijgt de Veldstraat ook een aanzienlijke commerciële functie, heden uitgegroeid tot belangrijkste winkelstraat van het centrum.

De huidige bebouwing, met overwegend 19de-eeuwse architectuur en enkele behouden hotels uit de 18de eeuw, werd precies voor deze functie herhaaldelijk aangepast en alle gelijkvloerse verdieping omgebouwd tot vrij storende moderne winkelpuien die geenszins harmoniëren met de behouden en vaak merkwaardige bovenverdiepingen. Verschillende schaalvergrotingen (grootwarenhuizen en winkelpuien) verbreken de vroegere pandenindeling. Ondanks het smalle en vrij bochtige straattracé is de Veldstraat, in het centrum van de stad eveneens een belangrijke verbindingsweg en verkeersader van de Koornmarkt richting Sint-Pietersstation.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Gent - middeleeuwse stadskern

Gent (Gent)

omvat Apotheek

Veldstraat 66, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Veldstraat 23, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Veldstraat 46, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Veldstraat 57-59, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Veldstraat zonder nummer, 63, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Veldstraat 42, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Veldstraat 39, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Veldstraat 69, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Veldstraat 48, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Veldstraat 84, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Veldstraat 8, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Veldstraat 83, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Veldstraat 15, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Veldstraat 6, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Veldstraat 13, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Veldstraat 7, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Veldstraat 56, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis in empirestijl

Veldstraat 21, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Classicistisch herenhuis

Veldstraat 76-78, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Drie stadswoningen

Veldstraat 65-67, Heilig-Sacramentstraat 6, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Veldstraat 86, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis Papillon

Veldstraat 68, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Veldstraat 62, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Veldstraat 64, Hoornstraat 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Veldstraat 60, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Veldstraat 73, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Veldstraat 98-100, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Veldstraat 29, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Veldstraat 43, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis met de Bennesteeg

Veldstraat 27, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hotel Clemmen met katoendrukkerij en pakhuis

Veldstraat 82, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hotel d'Hane-Steenhuyse

Veldstraat 55, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hotel Schamp

Veldstraat 45-47, Voldersstraat 21, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hotel Schamp

Veldstraat 47, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Veldstraat 44, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Veldstraat 19, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Veldstraat 33-35, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Neogotisch hoekhuis

Veldstraat 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Veldstraat 41, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Veldstraat 67, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Veldstraat 49, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Veldstraat 71, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Veldstraat 72, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Veldstraat 25, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Veldstraat 17, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Veldstraat 38, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Veldstraat 9-11, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Winkelhuis

Veldstraat 10-36, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.