Casinoplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Casinoplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vroeger bekend als de zogenaamd "Molenberg", waar de wispelbergmolen stond. Rechthoekige beboomd pleintje aangelegd in het tweede kwart van de 19de eeuw, voltooid in 1894. De vroegere Korte Molenaarsstraat, leidend naar het plein, is sedert 1865 ingelijfd bij het Casinoplein. Genoemd naar het in 1912 gesloopte casino, een fraai gebouw met laat-empire inslag opgetrokken naar ontwerp van Louis Roelandt in 1835-37 op de plaats waar zich thans de universiteitsgebouwen van de faculteit "Diergeneeskunde" bevinden. In het midden van het plein staat het borstbeeld van Karel Miry (1823-1889), componist van de "Vlaamse Leeuw" op een zuil met opschrift "Aan Karel Miry 1823-1889 - Den dichter en zijn droombeeld - Charles Quint - Bouchard d'Avesnes - Frans Ackerman", verfraaid met zingende kinderen en aan de basis de leeuw; vervaardigd door Hipp. Leroy in 1893. Gesloten en homogeen uitzicht van de sobere neoclassicistische gevelwanden verstoord door nieuwe bouw op de hoek met de Hippoliet Van Peenestraat.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding

Gent (Gent)

omvat Bewaarschool

Casinoplein 11, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Casinoplein 37, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen

Casinoplein 19, 20, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing

Casinoplein 38-44, 39-45, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Gentse Veeartsenijschool

Casinoplein 23, Coupure 308, 312, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Casinoplein 30, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Casinoplein 17-21, 18-22, 25-31, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.