Coupure

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Coupure

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

Beschrijving

Verbindt via de Leie de Brugse Vaart, gegraven in 1624, met de oude binnenhaven van Gent. Onder leiding van de militair Spallaert gegraven in 1751-53 dwars door de oude wijk Ekkergem. Bevaren tot de voltooiing van de Ringvaart in 1969. In de 18de en 19de eeuw bekend om zijn landelijke omgeving, in 1781 worden langs weerszijden van het water wandelpaden aangelegd, in 1785 beplant met twee rijen platanen, waarvan een rij enkele jaren later wordt verwijderd. Het landelijke karakter (zie oude prenten) was vooral te danken aan de talrijke groente- en bloemenkwekerijen, enkele oude molens en verscheidene voorname lusthoven en drankhuizen onder meer Vauxhall, Frascati, het Spiegelhof, allen verdwenen. Verder bevonden zich, vooral op Coupure Links, enkele belangrijke, thans verdwenen instellingen zoals het Keizerlijk Entrepot, met een gevel van 150 meter gebouwd in 1779 en gesloopt in 1855, later bebouwd met de huidige huizenrij nummers 1 tot 105, het vermaarde Rasphuis (1772-1826) in 1937 vervangen door de Faculteit Landbouwwetenschappen van de Rijksuniversiteit Gent (nummer 533) en het Casino, na de sloping vervangen door de Faculteit van de Diergeneeskunde (zie Casinoplein).

Beide zijden der Coupure (zogenaamd Rechts en Links) werden vanouds met bruggen verbonden, na vernietiging tijdens de Tweede Wereldoorlog wederopgebouwd: respectievelijk Sint-Agnetebrug, Hospitaalbrug (toegevoegd na de wereldoorlog), Rozemarijnbrug (noodbrug), Rasphuisbrug (voetbrug) en Contributiebrug, eerst en laatst genoemde ophaalbruggen.

Het huidige straatbeeld heeft volledig haar landelijk karakter van weleer verloren. De Coupure Links werd voornamelijk in de loop van de 19de eeuw bebouwd met burger- en herenhuizen in neoclassicistische stijl met witbepleisterde gevel, op de Coupure Rechts werd de oudste bebouwing voornamelijk eind 19de en begin 20ste eeuw vervangen door grote burger- en herenhuizen in neostijl en recente flatgebouwen.

Coupure Links

Enkele dominante complexen: het Blindengesticht Van Caneghem, de kliniek "Toevlucht van Maria" en de Rijkslandbouwschool.

De privé-architectuur is vertegenwoordigd in twee types: de bepleisterde empire-getinte of neoclassicistische lijstgevels uit de 19de eeuw en burgerhuizen in baksteenstijl uit de dertiger jaren. Onderkelderde rijhuizen van drie bouwlagen indien niet anders vermeld.

Nummers 141 tot 159, nummers 535 tot 545, nummers 563-573: huizenrijen van het voornoemde baksteentype, daar zij echter zonder noemenswaardig architectonisch belang zijn, worden zij hier verder niet meer besproken, toch vallen enkele architecten te vermelden: nummer 157 G. Henderick, nummer 563 R. De Weirdt, nummer 567 Th. De Smedt, 1935.

Aan de voet van de Rozemarijnbrug leegstaande houten krantenkiosk.

Coupure Rechts

Meer gevarieerde bebouwing dan de overkant. Verschillende panden van drie bouwlagen met bepleisterde lijstgevels uit 19de eeuw en talrijke ruime herenhuizen van bak- en natuursteen van twee of drie bouwlagen uit begin 20ste eeuw.

Voorbij de Rozemarijnbrug wordt het straatbeeld ingenomen door het complex van de Faculteit van de Diergeneeskunde (Rijksuniversiteit Gent), Casinoplein nummer 24 en de schoolgebouwen van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie, Rasphuisstraat nummer 59. Daarna volgt een bijna volledige rij van recente of in opbouw zijnde schaalverstorende flatgebouwen.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding

Gent (Gent)

omvat Atelier Van den Kerchove

Coupure 625A-H, 627A, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Blindenhuis Van Caeneghemgesticht

Coupure 55-65, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 236, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 100, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 94, Gent (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Coupure 68, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 697-701, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 265, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 802, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 623, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 615-621, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 371, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 365-367, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 309, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 299-303, 303A, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 273, 273A, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 693-695, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 53, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 91, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 7, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 5, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Coupure 3, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Coupure 170-172, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Coupure 691, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Coupure 126, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis in neorococo

Coupure 92, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis in second-empirestijl

Coupure 444, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis met second-empiregevel

Coupure 9, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis met werkhuis

Coupure 800, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen

Coupure zonder nummer, 228, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen

Coupure 70-78, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen

Coupure 99-101, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen

Coupure 80-82, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen

Coupure 280-286, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen

Coupure 84-86, Gent (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuizen

Coupure 291-293, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen

Coupure 381-383, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen

Coupure 96-98, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen

Coupure 373-379, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen in eenheidsbebouwing

Coupure 93-97, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen in neoclassicistische eenheidsbebouwing

Coupure 2-10, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Café Salon Napoleon

Coupure 497, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Directeurswoning

Coupure 73, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Drie burgerhuizen in eenheidsbebouwing

Coupure 58-62, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing

Coupure 288-294, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing

Coupure 257-263, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing

Coupure 667-669, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing

Coupure 111, 175-177, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing

Coupure 635-651, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing in laat-empire-stijl

Coupure 385-387, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Coupure 183-187, Bijlokestraat 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Coupure 673-679, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwingen

Coupure 281-289, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Faculteit Landbouwwetenschappen R.U.G.

Coupure 653, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Gentse Veeartsenijschool

Casinoplein 23, Coupure 308, 312, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Coupure 88, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Coupure 168, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Coupure 158, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Coupure 52, Gent (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herenhuis in neoclassicistische stijl

Coupure 54, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis in neorococo

Coupure 102, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis met wagenhuis

Coupure 305-307, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis uit 1902

Coupure 156, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekgebouw

Coupure 107-109, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekgebouw

Coupure 359-361, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Coupure 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Coupure 105, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Coupure 64-66, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Coupure 298, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Coupure 56, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Coupure 796, Akkerstraat 94, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis in art nouveau

Papegaaistraat 91-93, Coupure 300, 300A-E, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis in empirestijl

Coupure 503, 503A-C, 505, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis met de Brioolstraat

Coupure 276, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis met de Lieven de Winnestraat

Coupure 166, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis met koetshuis

Coupure 363, Roderoestraat 2A, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis met Twaalfkameren

Coupure 296, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis Hillaert

Coupure 178, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch hoekhuis

Coupure 278, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistische burgerhuizen

Coupure 120-124, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistische burgerhuizen

Coupure zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Coupure 840, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Coupure 304-306, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Coupure 357, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Coupure 90, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Coupure 499, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met lijstgevel

Coupure 705, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Coupure 179-181, Gent (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoningen

Coupure 230-234, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Coupure 557-559, Gent (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoningen

Coupure 212-214, 224, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Ziekenhuis Toevlucht van Maria

Coupure 267-271, 275, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.