erfgoedobject

Gasfabriek

bouwkundig element
ID: 10312   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10312

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Zogenaamd "Gasgesticht", eertijds gasfabriek, heden zetel der gasmaatschappij; opgericht in 1856 tussen de oude stadspoort en de in 1860 gegraven afleidingsvaart. Als één der eerste gemeenten besloot de stad de exploitatie van de gasvoorziening, in het bijzonder voor de gasverlichting, zelf in handen te nemen en daartoe deze gasfabriek op te richten. Uitbreiding met twee rechtse traveeën in 1902. Alleenstaand gebouw met lijstgevel van negen traveeën en één bouwlaag onder schilddak (Vlaamse pannen) met verhoogde nok (ventilatiekap?). Baksteen op arduinen plint met verwerking van gesinterde baksteen voor muurbanden, lisenen en vensterbogen. Rondboogvormige muuropeningen op doorgetrokken arduinen imposten; mooie ijzeren roedeverdeling bovenaan. Vijf linkse traveeën blind. Datering 1856 in sluitsteen van de vierde travee. Aflijnende houten kroonlijst.

Deels bewaarde bakstenen omheiningsmuur met verdiepte rechthoekige vlakken, op gecementeerde plint; geritmeerd door hoger oplopende pilasters van gesinterde baksteen met arduinen dekplaat.

  • Openbare Werken Lier, Bouwingen, 1902.

Bron     : Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1990


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gasfabriek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10312 (Geraadpleegd op 24-11-2020)