Ketelvest

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Ketelvest

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Genoemd naar de gelijknamige vestingswal van de eerste stadsversterking, in de eerste helft van de 11de eeuw gegraven als verbinding tussen Leie en Schelde, tevens scheiding van het rechtsgebied van de stad en het gebied dat onder de bevoegdheid van de abt van de Sint-Pietersabdij stond, te zien aan de twee bewaarde grensstenen verwerkt in de gevel van het Sint-Barbaracollege en in nummer 39. Van de Ketelpoort, eertijds gelegen aan de huidige Ketelbrug (gedateerd 1913), genoemd naar zijn architectonische kenmerken, verdwenen de laatste elementen in 1780.

Noordzijde bebouwd met kleine, grotendeels onbewoonde of vervallen rijhuisjes met achtergevel uitziend op de Ketelvest. Vanouds bres tussen nummer 21 en nummer 23. Voorbij de bres enkele grotere rijhuizen uit het einde van de 18de eeuw en uit de 19de eeuw.

Zuidzijde bebouwd met enkele fraaie woningen uit de 17de tot 19de eeuw. Voorts nummer 22-24-26, de gebouwen van de drukkerij "De Gentenaar" uit de eerste helft van de 20ste eeuw en de 19de-eeuwse achtergevels van de complexen van de Savaanstraat.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding

Gent (Gent)

omvat Burgerhuis

Ketelvest 2-6, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ketelvest 19-21, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De Vier Gekroonden

Ketelvest 16, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing

Ketelvest 37-53, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Ketelvest 18, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekgebouw ontworpen door R. Schellinck

Ketelvest 71, Gent (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoekhuis

Ketelvest zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Rijhuizen

Ketelvest 23, 29, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ketelvest 8, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Ketelvest 1-7, 11-17, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.