Abdisstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Abdisstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Doodlopend zijstraatje van de Groot-Brittanniëlaan, getrokken in 1929 en sinds 1960 toegang verlenend aan het nieuwe Provinciaal Handels- en Taalinstituut aan de Henleykaai. Homogene kleinschalige bebouwing uit de jaren 1930 in een vrij zakelijke baksteenarchitectuur. Rijhuizen van meestal drie bouwlagen en plat dak.

Vermeldenswaardig zijn twee woningen van architect G. Eysselinck van 1933 (nummer 8, 12) uit zijn overgangsfase waar hij voornamelijk onder invloed van Le Corbusier stond. Het zijn de eerste voorbeelden van een aantal goedkope rijhuizen waarbij vooral grondplan en binneninrichting belangrijk zijn. Uiterst vlakke bakstenen gevels met drie en twee bouwlagen, horizontaal gemarkeerd door doorlopende vensterregisters per verdieping (metalen ramen); bijzonder smalle deur rechts.

  • DUBOIS M. 1974: Architect Gaston Eysselinck , onuitgegeven proefschrift Sint-Lucasinstituut Gent, 19-21.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Gent (Gent)

omvat Kantoorgebouw De Noordstar en Boerhaave

Abdisstraat 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Provinciaal Handels- en Taalinstituut

Henleykaai 83, 84, Abdisstraat 52-56, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.