Brugsesteenweg (19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Brugsesteenweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In- en uitvalsweg komend van de Brugse Poort, via de Phoenixstraat en de Bevrijdingslaan, en leidend naar de Brugse Vaart (Mariakerke).

Brede verkeersader afgezoomd met doorsneebebouwing uit voornamelijk 20ste eeuw, hier en daar enkele meer in het oog springende gevels. Halverwege wordt de straat in twee gedeeld door de resten van een spoorwegviaduct van de ringspoorlijn rond Gent, slechts daterend van na de Eerste Wereldoorlog. Een belangrijk deel van de straat wordt gedomineerd door een sociale woonwijk uit de jaren 1920.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Gent (Gent)

omvat Burgerhuis naar ontwerp van M. Braeckman

Brugsesteenweg 4, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Kruidenwinkel en herberg in art-nouveau naar ontwerp van G. Henderick

Brugsesteenweg zonder nummer, 5-9, Gent (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Sociale huisvesting De Werkliedenkolonie

Brugsesteenweg 225-267, Gent (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Steegbeluik De Lange Rote

Brugsesteenweg 42-90, Gent (Oost-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Brugsesteenweg (Mariakerke)

Brugsesteenweg (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.