Gebroeders De Smetstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Gebroeders De Smetstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Thematische inventarisatie: Gentse Oorlogsmonumenten (geografische inventarisatie: 01-01-2008 - 30-09-2009).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Straatnota zie Rabotwijk. De fabriek van de Gebroeders De Smet, waarnaar de straat genoemd werd en die mede aan de oorsprong van de ontwikkeling van de wijk ligt, heeft thans als adres Griendeplein nummer 1. De fabriek werd opgetrokken juist achter een bastion van de 16de-eeuwse stadsomwalling aan het Rabot. Er ontwikkelde zich in de loop van de tweede helft van de 19de eeuw een typische arbeiderswijk, waarvan deze straat een der belangrijkste assen is leidend van het Rabot naar de Wondelgembrug. Bepleisterde gevelwanden (bijvoorbeeld rij nummer 128-156) van tweeënhalve bouwlaag.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Aanvullende informatie

Op de hoek met de Verbindingsbrug hangen twee bronzen gedenkplaten van het Geheim leger boven mekaar. De inhuldiging van de bovenste gedenkplaat vond plaats op 6 september 1954 en van de onderste op 8 oktober 1967.

  • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.

Depestel, Sarah (01-01-2009 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Gent (Gent)

omvat Oorlogsgedenkteken van de 10e wijk

Gebroeders De Smetstraat zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met houten winkelpui

Gebroeders De Smetstraat 13, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Wachterswoningen

Gebroeders De Smetstraat 73-83, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.