Henleykaai

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Henleykaai

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechter Leie-oever tussen de Jan Palfijn- en Koning Albertbrug, aangelegd circa 1913 doch slechts gedeeltelijk bebouwd in de jaren 1930.

Op de plaats van de vroegere cementtegelfabriek Dutry-Massy in de Leiebocht werd in 1960 het Provinciaal Handels- en Taalinstituut gebouwd naar ontwerp van het architectenbureau Planning. Aansluitend bij het hoekpand met de Godshuizenlaan (gesigneerd J. Hebbelynck, 1939) en heden gedomineerd door een hoog flatgebouw, rest nog één travee van de cementtegelfabriek (vermoedelijk de machinezaal) met typische bakstenen puntgevel met lisenenindeling en klimmende boogfries, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Het laatste straatgedeelte, opklimmend naar de Koning Albertbrug is bebouwd met rijhuizen van de jaren 1930: strakke bakstenen gevels met drie bouwlagen en plat dak, gemarkeerd door bakstenen erkers en brede afgelijnde vensters. Nummer 92 is gesigneerd en gedateerd F. De Vleeschouder, anno 1932 (aangebracht in gecementeerde blokletters in de linker hoekpilaster).

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Gent (Gent)

omvat Provinciaal Handels- en Taalinstituut

Henleykaai 83, 84, Abdisstraat 52-56, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.