Martelaarslaan (19e- en 20e-eeuwse stadsuitbreiding)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Martelaarslaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vroeger ook Godshuizenlaan genoemd en deel uitmakend van de brede ringlaan aangelegd circa 1864 op de gedempte stadswal. Sinds 1918-19 werd het deel tussen Bijlokehof en de Rozemarijnstraat Martelaarslaan genoemd naar de terechtstellingsplaats van de martelaars van de Eerste Wereldoorlog, gelegen achter de huidige laan (ingang Offerlaan).

De rechterstraatwand tussen de Bernard Spaelaan en Rozemarijnstraat, binnen de zestiende-eeuwse stadsomwalling gelegen werd reeds opgenomen in de vorige inventaris over Gent.

De linker straatwand voorbij de bocht van de huidige Groot-Brittanniëlaan werd sinds 1869 ingenomen door het enorme complex van het jongensweeshuis. Door brand geteisterd rest heden slechts de gerestaureerde rechter dwarsvleugel. De overige gronden zijn heden ingenomen door nieuwe bouw van de Stedelijke Technische School.

De overwegend eind-negentiende-eeuwse bebouwing van doorsnee bepleisterde en beschilderde burgerhuizen van twee of drie traveeën en meestal drie bouwlagen onder zadeldak (ondermeer nummer 339-361), werd de laatste jaren op verschillende plaatsen vervangen door schaalbrekende moderne administratieve complexen, flatgebouwen en grote winkelcentra aansluitend bij de hoogbouwwijk in de vroeger Neermeersen, aan de huidige Watersportbaan.

De linker straatwand naar het einde van de straat toe wordt heden nog gemarkeerd door een opvallend eclectisch huizenblok (nummer 415-433) voorafgegaan door een doodlopende steeg zogenaamd "Cité Van Driessche" (nummer 363-411) met identieke eclectische bebouwing gebouwd tussen 1897 en 1913 door eenzelfde architect Ch. Van Driessche.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Gent (Gent)

omvat Burgerhuis

Martelaarslaan 325, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Martelaarslaan 435, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Martelaarslaan 439, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen in eclectische stijl ontworpen door Ch. Van Driessche

Martelaarslaan 415-421, 425-433, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Cité Van Driessche

Martelaarslaan 363-411, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van vier burgerhuizen

Martelaarslaan 321-323, 327-329, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis ontworpen door Ch. Van Driessche

Martelaarslaan 413, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis ontworpen door Ch. Van Driessche

Martelaarslaan 361, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Jongensweeshuis

Martelaarslaan 13, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Martelaarslaan 437, 441, Gent (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Martelaarslaan (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)

Martelaarslaan (Gent)

is gerelateerd aan Oord der Gefusilleerden

Offerlaan zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.