erfgoedobject

Winkelhuis De Gulden Ploeg

bouwkundig element
ID: 10332   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10332

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Winkelhuis De Gulden Ploeg
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 03-05-2018

Beschrijving

Het huis "De Gulden Ploeg" werd vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog. 23 oktober 1919 kreeg de weduwe Arras–De Doncker toelating voor de heropbouw van dit huis naar plannen van architect J.B. Van Bouchout (gedateerd 2 januari 1917). Reeds begin 1917 had de eigenaar gevraagd aan het gemeentebestuur om deze plannen zo snel mogelijk goed te keuren omdat de Duitse overheid de onmiddellijke heropbouw eiste. 24 april van datzelfde jaar gaf de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen haar goedkeuring, verwijzend naar de gelukkige oplossing van de winkelpuien ("stenen staanders die een stevig uitzicht geven aan de pui en aan de gehele voorgevel"). Toen Cl. Callaerts in 1938 toelating vroeg voor een moderne winkelpui werd dit toegelaten door het stadsbestuur maar met de opmerking dat het Provinciaal Comité voor Monumenten en Landschappen de veranderingen aan de voorgevel volstrekt niet kon goedkeuren. Het comité vond dat het karakter van de gevel diende behouden te blijven, zo niet dienden de subsidies van het Fonds voor Oorlogsschade terugbetaald te worden, en de Bestendige Deputatie trad dit advies bij. Of deze winkelpui uitgevoerd werd, is onduidelijk maar in elk geval kreeg het huis nadien een winkelpui.

Interbellum eclectisch breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (mechanische pannen) en een snijdend zadeldak dwars op de straat met een halsgevel. Het parement bestaat uit baksteen met knipvoegen en gebruik van witsteen voor omlijstingen, aflijning van de topgevel en decoratieve elementen, en van blauwe hardsteen voor de pui-omlijsting. De verdiepingen worden opengewerkt met segmentboogvormige vensters met geknikte bovenhoeken in een geprofileerde omlijsting en vaasvormige balusters op de borstweringen. Onder de topgevel bevindt zich een gekorniste kroonlijst op klossen en uitgewerkte consoles, boven een fries met het opschrift "DE GULDEN PLOEG". De topgevel heeft Ionische pilasters tussen vleugelstukken met voluten, een gebogen kroonlijst met gestrekte uiteinden, waaronder een medaillon met het opschrift "'t jaar 1920" en daaronder een oculus. In de pui-omlijsting is een naamsteen aangebracht met het opschrift: "J.B. VAN BOUCHOUT BOUWMster". Het schrijnwerk op de bovenverdiepingen bestaat uit T-ramen met een kleine roedeverdeling in de bovenlichten.

  • Stadsarchief Lier Bouwingen, doos 546, dossier zonder nummer; doos 609 dossier 101/009.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde, Vandeweghe, Evert
Datum  : 2017


Relaties

  • Is deel van
    Grote Markt en omgeving

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Winkelhuis De Gulden Ploeg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10332 (Geraadpleegd op 27-02-2020)