Stropkaai

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Stropkaai

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kaai aan de Bovenschelde, genaamd naar de moeilijk bevaarbare plaats hier in de vorm van een lus die in 1794 rechtgetrokken werd. Aan de Schelde bevond zich het kasteel zogenaamd van seigneur de Noravetz, afgebeeld op een gravure van Heilige Hondius van 1641. Dit buitengoed werd eind 17de eeuw verbouwd tot een lusthof genaamd "Het Strop", deze herberg was een van de negen meest vermaarde zogenaamde "guinguettes" rond Gent. In 1841 werd het lusthof aangekocht door de broeders van Liefde die er een "Maison de santé pour Hommes" oprichtten (nu Stropstraat 119).

Aan de kaai bevinden zich wit- en roodgeschilderde gietijzeren meerpalen, naast een wapenschild met klauwende leeuw gedateerd 1861, 1862, 1882, 1886, 1887, of 1888.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Gent (Gent)

omvat Bedrijfsgebouw

Stropkaai zonder nummer, 39, 40, 40A, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Sint-Juliaaninstituut

Stropkaai 37, 38, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Tussengemeentelijke Maatschappij voor Waterbedeling

Stropkaai 10-14, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.