Brusselsesteenweg (Gentbrugge)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gentbrugge
Straat Brusselsesteenweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1704-08 aangelegde brede rechte steenweg, vroeger afgezet met bomen aan beide kanten. Ter vervanging van de deels bewaarde oude heirweg naar Brussel (Oude Brusselseweg). Onderbroken en heterogene bebouwing vooral als gevolg van verscheidene verkeersinfrastructurele ingrepen voornamelijk ter hoogte van het zogenaamde "Arsenaal" (ondermeer de reeds verdwenen autoviaduct over de spoorlijn en later het verhogen van de spoorwegberm gelijktijdig met de aanleg van de E3 autowegviaduct over de steenweg en de op- en afritten van dezelfde autosnelweg). De meeste tuinbouwbedrijven en hun bijhorende bloemistenwoning uit eind 19de eeuw verdwenen op enkele uitzonderingen na. Ook de lange rijen kleine arbeiderswoningen langs de steenweg werden totaal gesloopt. Tussen de Land van Rodelaan en de Schooldreef komt nog een aaneengesloten rij burgerwoningen voor van circa 1900 die getuigen van de verschillende stijlrichtingen uit die periode, maar door het huidig commercieel karakter van de buurt veelal aangepast werden. Voorts domineren rijhuizen en villa's uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gentbrugge

Gentbrugge (Gent)

omvat Café De Ton

Brusselsesteenweg 367-369, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning ontworpen door Geo Bontinck

Brusselsesteenweg 705, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Spoorwegwerkplaats Atelier Central de Réparation

Brusselsesteenweg zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa in neotraditionele stijl

Brusselsesteenweg 698-700, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa ontworpen door F. Vandersmissen

Brusselsesteenweg 685, Gent (Oost-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Brusselsesteenweg (Ledeberg)

Brusselsesteenweg (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.