Emanuel Hielstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gentbrugge
Straat Emanuel Hielstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen Hongerijstraat genaamd, oud straattracé van de vroegere zogenaamde Dries (heden Meersemdries) tot de vroegere kerk op de hoek met het kruispunt Kerkstraat en Gentbruggeaard. Loopt langs de westelijke kant van het circa 1875 aangelegde Gentbruggeplein. Bij het voornoemde kerkplein voornamelijk afgezet met arbeidershuizen en kleine burgerhuizen van twee traveeën en twee tot twee en een halve bouwlaag voorzien van witbepleisterde, beraapte of later gecementeerde lijstgevels.

Vlakbij het kruispunt met Tweekapellenstraat komt een in steegvorm aangelegde rij van 19de-eeuwse arbeidershuisjes voor (nummer 49-55) van één bouwlaag onder schilddak (nok loodrecht op de straat, kunstleien) voorzien van vijf dakkapellen; gecementeerde lijstgevel met rechthoekige muuropeningen onder aflijnende houten kroonlijst. Voortuintjes aan de straatkant afgesloten door middel van een houten hek tussen vierkante betonnen pijlers.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gentbrugge

Gentbrugge (Gent)

omvat Burgerhuis

Emanuel Hielstraat 81, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Café De Snoek

Emanuel Hielstraat 26, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee arbeidershuizen

Emanuel Hielstraat 102-104, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.