Gentbruggeaard

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gentbrugge
Straat Gentbruggeaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van de verdwenen oude kerk bij het begin van de Emanuel Hielstraat leidend naar de Schelde. De rij arbeidershuisjes nummers 1-13 zijn de enige architecturale getuigen van dit oud straattrace. Rijhuisjes van twee traveeën en één bouwlaag met repeterend schema, onder zadeldak (Vlaamse pannen), volgens kadastergegevens van 1885. Heden geschilderde en gecementeerde lijstgevels met schijnvoegen. Verspringende daklijstlijn ingevolge de straathelling. Rechthoekige muuropeningen in geschilderde omlijstingen met vlakke sleutel, vensters van nummers 5, 7 en 11 met bewaard houtwerk, arduinen lekdrempels. Geprofileerde daklijst met hanggoot. Linker zijgevel met deels bewaarde beraping.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXII (Gentbrugge), 1885/7.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gentbrugge

Gentbrugge (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.