Kerkwegel

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Sint-Denijs-Westrem
Straat Kerkwegel

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Smalle zandweg om het kerkhof heen, bebouwd met twee achterin gelegen gekoppelde boerenhuisjes met omhaagde tuinen. Huisjes van elk drie traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig aan de straat), nummer 5 met linker zijaandak met muurvlechtingen. Oude kernen opklimmend tot de 18de eeuw, nummer 2-3 volgens archiefstukken aangepast in 1874. Verankerde gewitte en gecementeerde voorgevels met rechthoekige vensters met luiken en centrale deuren.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXV (Sint-Denijs-Westrem), 1874/59.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Denijs-Westrem

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

omvat Brouwerij Roegiers

Kerkwegel 1, Hogeheerweg 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.