Leo Tertzweillaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gentbrugge
Straat Leo Tertzweillaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vroeger Spoorweglaan genaamd. Aangelegd naast de ringspoorlijn van 1872 en vertrekkend van het gesloopte Noordstation. Vrijwel doorlopende rij arbeidershuizen van twee traveeën en twee of twee en een halve bouwlaag, uit vierde kwart 19de eeuw met vooral bepleisterde of gecementeerde lijstgevels.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gentbrugge

Gentbrugge (Gent)

omvat Eenheidsbebouwing van vijf burgerhuizen

Leo Tertzweillaan 24-28, 25-27, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Ensemble in art-nouveaustijl

Leo Tertzweillaan 22, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa Pauline

Leo Tertzweillaan 30, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.