Louis Van Houttestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gentbrugge
Straat Louis Van Houttestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte verbindingsstraat tussen de Kerkstraat en de Oude Brusselseweg, aangelegd circa 1878. Halverwege verbredend tot een ovaal pleintje met bronzen standbeeld van de grondlegger van de Gentse tuinbouwteelt Louis Van Houtte (1810-1876), op arduinen sokkel met bronzen herinneringsplaat achteraan; volgens signaturen naar ontwerp van Paul De Vigne en gegoten door J. Cruet. Op hetzelfde pleintje in het heden totaal verbouwde woonhuis nummer 29 bevond zich van 1879 tot 1892 het gemeentehuis. Achterin aan de noordwestelijke straatkant tussen schoolgebouwen ingeplante Sint-Antoniuskapel, sinds 1965 een zelfstandige parochiekerk. Beide straatwanden zijn nog hoofdzakelijk samengesteld uit kleine burgerhuizen van twee traveeën en twee of twee en een halve bouwlaag, uit vierde kwart 19de eeuw. Sommige bewaren nog hun originele gevelberaping en/of -bepleistering (nummer 2-6, 10-14, 21-23, 22, 26-30, 31, 48-52).

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gentbrugge

Gentbrugge (Gent)

omvat Parochiekerk Sint-Antonius

Louis Van Houttestraat 56-60, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Pastorie Sint-Antoniusparochie

Louis Van Houttestraat 36, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Louis Van Houttestraat 39-41, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.