Oude Brusselseweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gentbrugge
Straat Oude Brusselseweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vrij lang, licht kronkelend straattracé, overblijfsel van de vroegere Heirweg naar Aalst of de Hallebaan, tevens onderdeel van de aloude handelsweg van Brugge over Gent naar Keulen. Vanouds aanvangend aan de verdwenen Keizerpoort, een Gentse stadspoort ter hoogte van de huidige Posthoornstraat (Ledeberg). Op het grondgebied Gentbrugge eindigt de Oude Brusselseweg heden aan de Land van Rodelaan. De Jules Destreelaan en de Jules Persijnstraat maakten voorheen ook deel uit van de Oude Brusselseweg.

Door de aanleg van de brede en vrijwel rechte Brusselsesteenweg (1704-1708) verloor de Oude Brusselseweg zijn belang als verkeersweg tussen Gent en Brabant. Met uitzondering van het aanvangsgedeelte, dat zoals de rest van de Bassijnwijk van Gentbrugge bebouwd werd in de laatste helft van de 19de eeuw met arbeiders- en kleine burgerhuizen, behield deze straat vrij lang haar landelijk karakter. Een deels afgevoerde molenberg op de hoek met de Frederik Burvenichstraat herinnert nog aan een van de weinige windmolens die de gemeente vroeger telde.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gentbrugge

Gentbrugge (Gent)

omvat Hovenierswoning

Oude Brusselseweg 105, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Kasteel de Pélichy

Oude Brusselseweg 125, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistische villa

Oude Brusselseweg 99, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.