Sint-Simonstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gentbrugge
Straat Sint-Simonstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kort na de bouw van de parochiekerk Heilige Simon en Heilige Thaddeus afgelijnde straat (circa 1875) parallel met een oude kerkwegel (ten noorden), met uitzicht op de westgevel van voornoemde kerk. Naar het gelijknamige café op de hoek met het Gentbruggeplein vroeger Snoekstraat geheten. Aaneengesloten bebouwing met kleine burgerhuizen uit vierde kwart 19de eeuw van twee traveeën en twee bouwlagen met vrijwel doorlopende kroonlijstlijn. Deels behouden gevelbepleistering of -beraping met sober gehouden stucversiering; daarnaast ook eenvoudige bak- en natuurstenen lijstgevels naast vernieuwde parementen of totaal gewijzigde gevelordonnanties. Enkele huizen in baksteenbouw met neotraditionele inslag: nummer 4 met getrapt dakvenster boven een overstekend muurveld op rondboogfries, nummer 10-12 gedateerd 1892 door middel van muurankers, nummer 15 met getrapt dakvenster boven de middentravee, nummer 28 gedateerd 1899 door middel van muurankers op de gewitte gevel.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gentbrugge

Gentbrugge (Gent)

omvat Eclectisch winkelhuis, gedateerd 1892

Sint-Simonstraat 14, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.