Kerkstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gentbrugge
Straat Kerkstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Leidt van de plaats waar zich vroeger de oude kerk van Gentbrugge bevond (heden ingenomen door het kerkhof) naar de verdwenen Keizerpoort, door de Sas- en Posthoornstraat later verbonden met de Brusselsesteenweg. Ondanks de reeds aanwezige tendens tot vernieuwbouw domineert nog steeds de bebouwing met arbeiders- en kleine burgerhuizen uit de tweede helft van de negentiende eeuw met de voor die tijd gangbare bepleisterde of beraapte lijstgevels met sober gehouden stucversiering, of met latere cementering zoals bijvoorbeeld nummer 4, het vanouds gekende café "In de garde civique". De enige sporen van de oude bebouwing worden gevormd door een voormalig achterin gelegen boerenhuis uit midden negentiende eeuw (?), sinds begin twintigste eeuw opgenomen in een industrieel bedrijf nummer 24-26, en verder door een paar overgebleven doch sterk aangepaste huisjes van één verdieping (nummer 1-5).

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gentbrugge

Gentbrugge (Gent)

omvat Burgerhuis

Kerkstraat 149-151, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen in eenheidsbebouwing

Kerkstraat 153-163, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Kerkstraat 141, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Gemeentehuis van Gentbrugge

Kerkstraat 85, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Puntfabriek

Kerkstraat 106-108, Dulle-Grietlaan 1, 9, 12, 17, Maagd van Gentstraat 10-12, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Kerkstraat 137-139, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen in spiegelbeeldschema

Kerkstraat 156-158, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee neoclassicistische burgerhuizen

Kerkstraat 143-145, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.